คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
Skip รายวิชาที่มีอยู่

รายวิชาที่มีอยู่

 • 1.    คำอธิบายรายวิชา

   ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการนโยบายสาธารณะ  ความหมาย/ ความสำคัญ/นโยบายสาธารณะกับสังคมศาสตร์ประยุกต์  องค์ประกอบ/ ที่มาของตัวแบบการศึกษานโยบายสาธารณะ กระบวนการนโยบายสาธารณะที่ดี  การวิเคราะห์/การตัดสินใจนโยบาย  วิเคราะห์การก่อรูปของนโยบายสาธารณะ การประเมินผลนโยบายสาธารณะและนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารสุขภาพ 

  2.    จุดมุ่งหมายรายวิชา

  1. เพื่อให้เข้าใจความหมายและจุดมุ่งหมายของนโยบายสาธารณะ

  2. เพื่อให้สามารถเขียนโครงร่างนโยบายสาธารณะที่ดีได้

  3. เพื่อให้มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์นโยบายสาธารณะ

  4. เพื่อให้รู้วิธีในการเขียนกำหนดนโยบายสาธารณะและการสื่อสารสุขภาพเข้าด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ

  3.   กิจกรรมการเรียนการสอน

  1. การฟังบรรยาย
  2. การอภิปราย
  3. การทำรายงานเอกสารและฝึกปฏิบัติเสมือนจริง
  4. การศึกษาจากวีดิทัศน์

  4.     กำหนดการวัดและประเมินผล

  1. สอบปลายภาค                                                   40            คะแนน
  2. รายงานเฉพาะบุคคล                                            30            คะแนน
  3. การสอบย่อย                                                     20            คะแนน
  4. การมีส่วนร่วมในห้องเรียน                                     10            คะแนน

                                                   รวม                   100            คะแนน

  Guest access

Skip ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

รูปภาพของAdmin Nattanun.in.th
สามารถลงทะเบียนในระบบเพื่อเข้าใช้งานได้ครับ
โดย Admin Nattanun.in.th - พฤหัสบดี, 19 มกราคม 2012, 03:44PM
 

สามารถลงทะเบียนในระบบเพื่อเข้าใช้งานได้ครับ
ขอให้ระบุอีเมล์จริงเพื่อให้ระบบส่งรหัสไปที่เมล์ครับ
ขอบคุณครับที่เข้าเยี่ยมชม

 
รูปภาพของAdmin Nattanun.in.th
เริ่มเปิดการใช้งานระบบ Nattanun E-learning
โดย Admin Nattanun.in.th - พุธ, 14 ธันวาคม 2011, 09:22AM
 

วันที่ 14/12/2011 (^_^)

 

Skip ประเภทของรายวิชา

ประเภทของรายวิชา


Skip รายวิชาทั้งหมด

รายวิชาทั้งหมด


Skip หน้าหลักSkip Navigation

Navigation

Skip เข้าสู่ระบบSkip Online users

Online users

(last 5 minutes)
ไม่มี
Skip ปฏิทิน

ปฏิทิน

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 วันนี้ พุธ, 27 มีนาคม 27 28 29 30
31       
Skip กิจกรรมที่กำลังจะมีขึ้น

กิจกรรมที่กำลังจะมีขึ้น

ไม่มีกิจกรรมที่กำลังจะเริ่ม
Skip Comments

Comments

Comments

  Skip กิจกรรมล่าสุด

  กิจกรรมล่าสุด

  กิจกรรม ตั้งแต่ จันทร์, 25 มีนาคม 2019, 07:15AM

  ไม่มีอะไรใหม่นับตั้งแต่คุณล็อกอินครั้งสุดท้าย

  Skip ค้นกระดานเสวนา

  ค้นกระดานเสวนา


  การค้นหาชั้นสูงค้นหา