การสัมมนา“มิติใหม่ สถานศึกษาไทยพร้อมใจบูรณาการพลังงานเข้าสู่แผนการสอน”

Hits: 1768


ภายใต้โครงการอบรมบุคลากรในเรื่องการบูรณาการการเรียนการสอนด้านพลังงาน

ระดับประถมและมัธยมศึกษา

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 08:30-15:30 น.ห้องแกรนด์ฮอลล์ โรงแรม รามาร์การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

ช่วงเสวนาเรื่อง “เทคนิคการบูรณาการความรู้ด้านพลังงานอย่างสร้างสรรค์ ผ่านหลักสูตรการเรียนการสอน

สู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเยาวชน”

ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย:

● บูรณาการพลังงานเข้าสู่หลักสูตรการเรียนรู้...ไม่ยากอย่างที่คิด

วิทยากร

อ.ชอบ ลายทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน

ร่วมเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงกับโรงเรียนต้นแบบ

ผู้อำนวยการ โรงเรียนเซนโยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร

ผู้อำนวยการโรงเรียน เชียงใหม่

คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์: ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

ดำเนินรายการโดย คุณณัฐนันท์ ศิริเจริญ