งานเสวนา คุณภาพน้ำและน้ำเสีย บริหารจัดการอย่างไรให้ยั่งยืน ฟันเฟืองสำคัญอยู่ที่ใด กฏหมาย หรือ องค์กรที่เกี่ยวข้อง


วันที่ 23 ก.พ.2555 ณ บริท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

วิทยากร

วรศาสน์ อภัยพงษ์ : รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

ผู้จัดการฯ บริษัทวีนิไทย จำกัด

ผู้อำนวยการช่างฯ เทศบาลเมืองนนทบุรี

ณัฐนันท์ ศิริเจริญ: ผู้ดำเนินการเสวนา

และโครงการสำคัญของผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

"กินข้าวให้หมดจาน ดื่มน้ำให้หมดแก้ว"