โครงการประกวดมัลติมีเดีย กินข้าวหมดจาน ดื่มน้ำหมดแก้ว 13 มีนาคม 2555


 

วัตถุประสงค์หลักของโครงการ

1.เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาและประชานทั่วไปได้แสดงความสามารถในการผลิตสื่อที่สะท้อนมุมมอง

ความรู้สึกหรือเนื้อหาเกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อม กินข้าวหมดจาน ดื่มน้ำหมดแก้ว

2.เพื่อจุดประกายความคิดสร้างสรรค์และเปิดโอกาสใหม่ๆให้กับน้องๆนักศึกษาและประชาชนทั่วไป

ได้ส่งผลงานเข้าประกวด โดยเน้นในเรื่องของการประหยัดพลังงานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เงื่อนไข

มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย จะเป็นผู้ให้ข้อมูลในการจัดทำสปอตรณรงค์ดังกล่าว

ชิงรางวัลเงินสด 200,000 บาท

โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือประเภทนักศึกษาและประชาชนทั่วไป

หมดเขตส่งผลงานวันที่ 30 เมษายน 2555

ประกาศผลวันที่ 15 พฤษภาคม 2555

คณะกรรมการตัดสิน: คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน

ที่ดำเนินงานด้านมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น

 

แถลงข่าวโดย คุณมีชัย วีระไวทยะ ประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

และ ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

ณ ร้านอาหาร Cabbages and Condoms สุขุมวิท 12

 

ส่วนประชาสัมพันธ์ มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

นางสาวกุหลาบ รอดทอง

โทรศัพท์ 02-5044791-5 ต่อ 221

โทรสาร 02-5044826-8