เข้าร่วมประชุมวิชาการ ณ มหาวิทยาลัย UPM University ประเทศมาเลเซีย 23 - 26 มิถุนายน 2555

เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ณ ประเทศมาเลเซีย
กับ ผศ.ดร. วรลักษณ์ วงศ์โดยหวัง ศิริเจริญ
โดย อ.ลักษณ์ ได้รับเชิญเป็น Keynote Speaker ในการประชุมครั้งนี้ด้วย
ประโยชน์ที่ได้รับ คือ การได้เห็นถึงความเจริญก้าวหน้า
และเปิดกว้างทางวิชาการของมาเลเซีย
และการต้องพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทยให้แข็งแกร่งยิ่งๆ ขึ้นไป
งานนี้ต้องขอบคุณ Dr. Eyas และ โมฮัมหมัด ลูกชาย รวมทั้ง Dr. Ali และภรรยา
ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น