วันสำหรับผู้หญิง Girls in ICT Day 24 เมษายน 2557

24 เมษายน 2557 วันนี้มีการรวมตัวกันของผู้ใหญ่และเยาวชนทั้งหญิงและชาย ที่ให้ความสำคัญกับผู้หญิงในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพราะผู้หญิงยุคสมัยนี้ มีความสามารถและความฉลาด ความคล่องตัวในเรื่อง "ไอซีที" ที่น่าทึ่ง วันนี้มีผู้หลักผู้ใหญ่จากองค์กรระดับชาติและนานาชาติมารวมตัวกันเพื่อให้กำลังใจผู้หญิง โดยเฉพาะระดับเยาวชนหญิงของไทยที่ให้ความใส่ใจกับไอซีทีมากขึ้นๆ ผม กับ อ.ลักษณ์ ได้รับโอกาสจาก ท่าน ผอ. ศูนย์วิจัย CCDKM (รศ.ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์) และ รอง ผอ. ศูนย์ฯ (รศ.ปิยฉัตร ล้อมชวการ) ให้ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินรอบแรก ผลงานการประกวด e-poster ที่สื่อถึงความสำคัญของผู้หญิงกับไอซีที ให้เหลือเข้ารอบสุดท้าย 4 ชิ้น เพื่อตัดสินให้รางวัลที่ 1 - 2- 3 และชมเชย 1 รางวัล งานนี้ได้พบพี่-เพื่อน-น้อง-ทีมีความสามารถมากมาย ได้แก่ พี่อุ๋ย คุณขวัญ บิว และอื่นๆ อีกเพียบ รวมทั้งทีมงานที่น่ารักของ CCDKM อาทิ ปาล์ม จอย ทราย เป็นต้น เด็กๆ เยาวชนที่น่ารักจาก ศูนย์ฯ ดินแดง บุรีรัมย์ ฯลฯ งานนนี้ มี ITU เป็นเจ้าภาพ ได้ต้อนรับ Sameer Sharma Regional Director a.i. ITU Regional Office for Asia and the Pacific และ Jonghwi Park Programme Specialist, ICT in Education Asia-Pacific Programme of Educational Innovation for Development (APEID) UNESCO Bangkok. รวมทั้งผู้บริหารของ UN Women. Intel, ESCAP, APTN, STOU, MICT รวมทั้ง ครู พี่เลี้ยงของเยาวชนไทยที่เสียสละเดินทางมาร่วมเป็นเกียรติในงานวันนี้ ขอบคุณ TK Park Central World ชั้น 8 เจ้าของสถานที่ด้วยครับ...ได้เเพื่อน ได้ความรู้เพิ่มอีกแล้ว God bless us with joy and happiness ครับ เอเมน Amen.

 

วัน สำหรับผู้หญิง Girls in ICT Day 24 เมษายน 2557 ณ TK Park Central World ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการตัดสินรอบแรก กับ อ.ลักษณ์ ผลงาน e-poster ของเยาวชนหญิงไทย "Theme ผู้หญิงกับไอซีที" ให้เหลือเข้ารอบสุดท้าย 4 ชิ้น เพื่อหาผู้ชนะเลิศ และรองอีก 3 รางวัล

Nattanun Siricharoen's photo.
Nattanun Siricharoen's photo.
Nattanun Siricharoen's photo.
Nattanun Siricharoen's photo.
Nattanun Siricharoen's photo.