ให้เลือด เท่ากับให้ชีวิต ไปบริจาคเลือดครั้งที่ 55

อิ่มใจ ได้บุญ ได้ช่วยเพื่อนมนุษย์ต่อๆ กันไป เดี๋ยวนี้คนมาบริจาคโลหิตกันเยอะ ช่วยๆ กัน เพราะร่างกาย เนื้อหนังมังสาโลหิตที่เราเคยอาศัยร่างนี้ดำรงเป็นคนอยู่ สักวันก็จะเสื่อมสภาพ สึกหรอ ชำรุดไปตามกาลเวลา ใครยังไม่เคย ลองมาบริจาคดูครับ สบายๆ นะ..... ผมเก็บภาพข้อมูลประชาสัมพันธ์สำหรับคนที่อยากจะลองบริจาคโลหิตดูสักครั้งว่าเป็นอย่างไร เจ็บนิดเดียว แต่ความอิ่มใจมันใหญ่มากๆ ผมบริจาคเป็นประจำ ระยะเวลากว่า 10 ปีมาแล้วโดยเฉลี่ยทุก 3 เดือน ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังค์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ ลองโทรไปถามรายละเอียดกับทีมงานของศูนย์ฯ ก่อนก็ได้ครับ เพื่อความมั่นใจ 02-256-4300.......... ขอพระเจ้าอวยพรในการเสียสละของทุกคนด้วยครับ God bless us.Amen.

 

 
 
Photo is loading
Click a face to tag
High Resolution: waiting...
 
 
Photo is loading
Click a face to tag
High Resolution: waiting...
 
 
Photo is loading
Click a face to tag
High Resolution: waiting...
 
 
Photo is loading
Click a face to tag
High Resolution: waiting...
 
 
Photo is loading
Click a face to tag
High Resolution: waiting...
 
 
Photo is loading
Click a face to tag
High Resolution: waiting...
 
 
Photo is loading
Click a face to tag
High Resolution: waiting...
 
 
Photo is loading
Click a face to tag
High Resolution: waiting...
 
 
Photo is loading
Click a face to tag
High Resolution: waiting...
 
1
Photo is loading
Click a face to tag
High Resolution: waiting...
 
 
Photo is loading
Click a face to tag
High Resolution: waiting...
 
 
Photo is loading
Click a face to tag
High Resolution: waiting...
 
1
Photo is loading
Click a face to tag
High Resolution: waiting...
 
 
Photo is loading
Click a face to tag
High Resolution: waiting...
 
 
Photo is loading
Click a face to tag
High Resolution: waiting...
 
 
Photo is loading
Click a face to tag
High Resolution: waiting...
 
1
Photo is loading