ขอพระเจ้าอวยพรทุกคน God bless you all

 

การได้มาสรรเสริญพระเจ้า ถือเป็นช่วงเวลาพิเศษสำหรับ "เรา" มากๆ

สำหรับวันอาทิตย์ "เรา" จะมานมัสการพระเจ้าที่คริสตจักรสะพานเหลือง เพราะหลานสาวจะได้พบกลุ่มเพื่อนๆ และทำกิจกรรมที่จะทำให้เค้าเป็นคนดีที่เชื่อฟังและเชื่อมั่นในพระเจ้า ผมเชื่อมั่นว่าชีวิตเค้าจะมีเกราะ ป้องกันที่แข็งแกร่ง ที่ดีและที่มั่นคงตลอดไป จากคุณครูที่น่ารักทุกคน จากคณะรวีวารศึกษา ทั้งครูอุ่น ครูสุรัตน์ ครูณิช และคุณครูท่านอื่นๆ ที่มิได้เอ่ยนามทั้งหมด...ซึ่งให้ความเป็นกันเองที่น่ารักและให้การต้อนรับ "เรา" อย่างอบอุ่น.............รวมทั้งวันนี้ ผม และอ.ลักษณ์ ได้พูดคุยกับคุณเหน่ง พี่เจงเพื่อเข้าโบสถ์ไทย ได้เจอคุณน้อยหน่า คุณแสวง คุณเล็ก ที่ดูแลต้อนรับอยู่ในวันนี้ กับ คำเทศนา Plug & Pray และคำพยานชีวิต ที่ฟังแล้วเกิด "พลัง" และ ทำให้ "ลดความเป็นตัวตน" ลงมาอีกมากมาย และเป็นไปในทางที่จะทำให้ชีวิตมี "สันติสุขในใจ" เพิ่มมากขึ้น ขอบคุณพระเจ้าครับ God bless you all.Amen.

 Photo is loading

Click a face to tag
 
 
 
Photo is loading
Click a face to tag
 
 
 
Photo is loading
Click a face to tag
 
 
2
Photo is loading
Click a face to tag
 
 
 
Photo is loading
Click a face to tag
 
 
2
Photo is loading
Click a face to tag
 
 
 
Photo is loading
Click a face to tag
 
 
 
Photo is loading
Click a face to tag
 
 
 
Photo is loading
Click a face to tag
 
 
 
Photo is loading
Click a face to tag
 
 
 
Photo is loading
Click a face to tag
 
 
 
Photo is loading
Click a face to tag
 
 
 
Photo is loading
Click a face to tag
 
 
 
Photo is loading
Click a face to tag
 
 
 
Photo is loading
Click a face to tag
 
 
 
Photo is loading
Click a face to tag
 
 
 
Photo is loading
Click a face to tag
 
 
 
Photo is loading
Click a face to tag
 
 
 
Photo is loading
Click a face to tag
 
 
 
Photo is loading
Click a face to tag
 
 
 
Photo is loading
Click a face to tag
 
 
 
Photo is loading
Click a face to tag
 
 
1
Photo is loading
Click a face to tag
 
 
 
2
Photo is loading
Click a face to tag
 
 
 
1
Photo is loading
Click a face to tag
 
1
Photo is loading
Click a face to tag
 
 
1
Photo is loading
Click a face to tag