วันอีสเตอร์ (Easter) สำหรับเด็กๆ เป็นการปลูกฝังในสิ่งดีให้เค้า

วันอีสเตอร์ (Easter) สำหรับเด็กๆ เป็นการปลูกฝังในสิ่งดีให้เค้า

วันนี้ผม กับ อ.ลักษณ์ ต้องเดินทางไปรับ 2 สาวน้อย ตั้งแต่ ตี 4 กว่าๆ เพื่อไปให้ทันตอนเช้ามืดที่โบสถ์คริสตจักรสะพานเหลือง ตอนเวลา ตี 5 ครึ่ง ตามที่ "ครูอุ่น" ครูใหญ่คณะรวีวารศึกษาได้นัดหมายกันไว้ เพื่อให้เด็กๆ ได้ซ้อมร้องเพลง และท่าทางประกอบ รวมทั้งกิจกรรมสนุกๆ ต่อเนื่องกันไป
งานนี้ ต้องขอขอบคุณทีมงานรวีวารศึกษาของครูอุ่นมากๆ จริงๆ ในความเสียสละ ทั้งครูสุรัตน์
ครูณิช ครูกุ้ง ครูนวล ครูอ้อย ครูนุช ครูไหม คุณเหน่ง คุณเล็ก พี่วิ พี่เจง และยังมีครูอื่นๆ และทีมงาน ที่ยังมิได้เอ่ยนามอีกมากมาย (ซึ่งผมจะตามหารายชื่อ เพื่อมาบอกกล่าวกันต่อๆ ไปนะครับ) คุณครูและทีมงานทุกคนดูแลเด็กๆ ทุกคนเป็นอย่างดี มีวิธีการกระตุ้นเด็ก เสริมสร้างกำลังใจให้เด็กๆ มีเทคนิคในการสอนเด็กๆ ให้กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกในสิ่งที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทยอีกด้วย เรื่องเหล่านี้ในความคิดของผมและ อ.ลักษณ์ ไม่ใช่เรื่องที่จะทำกันได้ง่ายๆ นะครับ...เพราะต้องทุ่มเทและเหนื่อยมาก
หลานสาวทั้ง 2 ของผม เค้ามาเล่าให้ฟังว่าครูใจดีทุกคนเลย เค้ามีความสุขกันมาก และได้ข้อคิดดีๆ จากคำสอน เค้าอธิษฐานกับพระเจ้าเป็นแล้ว กล้าแสดงออกมากขึ้น
ได้ทำกิจกรรมเล่นเกม ได้ของรางวัล ได้รู้จักเพื่อนใหม่ ถือเป็นการใช้กระบวนการสื่อสารกับเด็กที่ต้องอาศัยพลังกาย พลังใจมากๆ ต้องขอชื่นชมและยกย่องจริงๆ ด้วยใจจริง
นอกจากนั้น ยังมีทีมเยาวชนของคริสตจักรสะพานเหลืองที่ช่วยกันประกาศเกียรติคุณของพระเจ้าอีกมากมาย เยาวชนเหล่านี้ล้วนมีความสุขใจ มีความชื่นชมยินดีในสิ่งที่ตนเองได้ทำ ด้วยจิตอาสา เป็นสิ่งที่เด็กไทยรุ่นใหม่ทำได้เป็นอย่างดี
สิ่งที่ผม กับ อ.ลักษณ์ เห็นพ้องต้องกัน คือ อยากให้ เด็ก-เยาวชน-วัยรุ่น-หนุ่มสาวของไทย ได้แนวทางความคิดแบบคริสเตียนเพิ่มมากขึ้น ในส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับ ผมเชื่อว่า สังคมไทยจะสดใส ปี๊งปั๊งมากขึ้น คุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครองทั้งหลาย จะสบายใจได้มากขึ้น                     
ผมเชื่อของผมเช่นนี้จริงๆ อย่าถือสากันนะครับ.........ซึ่งเรื่องนี้แล้วแต่ "ความพึงพอใจและความเชื่อความศรัทธาของแต่ละบุคคล" เราให้เกียรติในส่วนนี้ของกันและกัน เพราะทุกความเชื่อ ล้วนเป็นสิ่งดีงามและมุ่งเน้นให้ทุกคนเป็นคนดี เพียงแต่ใครจะชอบลักษณะแบบไหน เท่านั้นเอง........

 
 
Photo is loading
Click a face to tag
High Resolution: waiting...
 
 
Photo is loading
Click a face to tag
 
 
 
Photo is loading
Click a face to tag
 
 
 
Photo is loading
Click a face to tag
 
 
1
Photo is loading
Click a face to tag
 
 
 
Photo is loading
Click a face to tag
 
 
 
Photo is loading
Click a face to tag
 
 
 
Photo is loading
Click a face to tag
 
 
 
Photo is loading
Click a face to tag
 
 
 
Photo is loading
Click a face to tag
 
 
 
Photo is loading
Click a face to tag
 
 
 
Photo is loading
Click a face to tag
 
 
 
Photo is loading
Click a face to tag
 
 
 
Photo is loading
Click a face to tag
 
 
 
Photo is loading
Click a face to tag
 
 
 
Photo is loading
Click a face to tag
 
 
 
Photo is loading
Click a face to tag
 
 
 
Photo is loading
Click a face to tag
 
 
 
Photo is loading
Click a face to tag
 
 
 
Photo is loading
Click a face to tag
 
 
 
Photo is loading
Click a face to tag
 
 
 
Photo is loading
Click a face to tag
 
 
 
Photo is loading
Click a face to tag
 
 
 
Photo is loading
Click a face to tag
 
 
 
Photo is loading
Click a face to tag
 
 
 
Photo is loading
Click a face to tag
 
 
 
Photo is loading
Click a face to tag
 
 
 
Photo is loading
Click a face to tag
High Resolution: waiting...
 
1
Photo is loading
Click a face to tag
High Resolution: waiting...
 
1
Photo is loading
Click a face to tag
High Resolution: waiting...
 
1
Photo is loading
Click a face to tag
High Resolution: waiting...
 
 
Photo is loading
Click a face to tag
 
Photo is loading
Click a face to tag
 
 
1
Photo is loading
Click a face to tag
 
 
 
Photo is loading
Click a face to tag
 
 
 
Photo is loading
Click a face to tag
High Resolution: waiting...
 
 
 
Photo is loading
Click a face to tag
 
 
 
Photo is loading
Click a face to tag
 
 
1
Photo is loading
Click a face to tag
 
 
1
Photo is loading
Click a face to tag
High Resolution: waiting...
 
1
Photo is loading
Click a face to tag
High Resolution: waiting...
 
1
Photo is loading
Click a face to tag
 
Photo is loading
Click a face to tag
High Resolution: waiting...
 
 
Photo is loading
Click a face to tag
 
 
 
Photo is loading
Click a face to tag
 
 
 
Photo is loading
Click a face to tag
 
 
 
Photo is loading
Click a face to tag
 
 
 
Photo is loading
Click a face to tag
 
 
 
Photo is loading
Click a face to tag
 
 
 
Photo is loading
Click a face to tag
 
 
 
Photo is loading
Click a face to tag
 
 
 
Photo is loading
Click a face to tag
 
 
 
Photo is loading
Click a face to tag
 
 
 
Photo is loading
Click a face to tag
 
 
 
Photo is loading
Click a face to tag
 
 
 
Photo is loading
Click a face to tag
 
 
 
Photo is loading
Click a face to tag
 
 
 
Photo is loading
Click a face to tag
 
 
 
Photo is loading
Click a face to tag
 
 
 
Photo is loading
Click a face to tag
 
 
 
Photo is loading
Click a face to tag
 
 
 
Photo is loading
Click a face to tag
High Resolution: waiting...
 
 
 
Photo is loading
Click a face to tag
 
 
 
Photo is loading
Click a face to tag
 
 
 
Photo is loading
Click a face to tag
 
 
 
Photo is loading
Click a face to tag
 
 
 
Photo is loading
Click a face to tag
 
 
 
Photo is loading
Click a face to tag
 
 
 
Photo is loading
Click a face to tag
 
 
 
Photo is loading
Click a face to tag
 
 
 
Photo is loading
Click a face to tag
 
 
1
Photo is loading
Click a face to tag
 
 
 
Photo is loading
Click a face to tag
 
 
 
Photo is loading
Click a face to tag
 
 
 
Photo is loading
Click a face to tag
 
 
 
Photo is loading
Click a face to tag
 
 
 
Photo is loading
Click a face to tag
 
 
 
Photo is loading
Click a face to tag
 
 
 
Photo is loading

วันอีสเตอร์ (Easter) หรือ วันพระเยซูคริสต์ทรงคืนพระชนม์ คริสต์ศาสนิกชนนิกายโรมันคาทอลิกในประเทศไทยเรียกว่า วันสมโภชปัสกาพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ เป็นหนึ่งในเทศกาลที่สำคัญมากที่สุดในศาสนาคริสต์ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการคืนพระชนม์ของพระเยซูหลังจากที่ทรงถูกตรึงกางเขนและสิ้นพระชนม์ไปแล้วสามวัน โดยวันที่จะเปลี่ยนไปในแต่ละปีแต่กำหนดให้ทุกปีต้องจัดขึ้นในวันอาทิตย์ (เพราะเป็นวันที่ทรงถูกตรึงกางเขนตามพระคัมภีร์) เรียก วันอีสเตอร์ โดยปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 20 เมษายน 2014

หลังจากพระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตาย _พระองค์ได้ไปปรากฏใน
ที่ต่างๆ หลายแห่ง ท่ามกลางสาวก _และได้อยู่กับสาวกเป็นเวลา
40 วัน จึงได้เสด็จสู่สวรรค์ท่ามกลางพยานถึง 500 คน เมื่อพระ
องค์ตรัสสั่งสาวกให้ไปประกาศข่าวประเสริฐ _จนถึงสุดปลายแผ่น
ดินโลก (มัทธิว 28:18-20) และพระองค์ทรงสัญญาว่าจะอยู่กับ
พวกเขาจนกว่าจะสิ้นยุด และยังสัญญาว่าจะกลับมารับพวกเขาไป
อยู่กับพระองค์ พวกสาวกจึงได้ออกไปประกาศข่าวนี้ โดยไม่กลัว
อันตรายใดๆ บ้างก็ถูกต่อต้าน ถูกจับทรมาน ถูกฆ่าตายแต่พวก
เขาก็ไม่หยุดยั้ง _เพื่อยืนยันถึงสัจธรรมที่พวกเขาเชื่อว่าเป็นความ
จริงโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพัน ยิ่งนับวันผู้คนติดตามพระองค์ก็มีมาก
ขึ้น พระองค์ได้สถาปนาอาณาจักรของพระองค์ด้วยความรักที่สละ
ได้แม้ชีวิตของพระองค์เอง ที่พวกเขาเชื่อว่าเป็นความจริง

ที่มา http://www.holyofholies.net/