24 มี.ค.2558 งานยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์

ภาพวันที่ 24 มีนาคม 2558

รับเหรียญที่ระลึกและใบแสดงความยินดีที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

เป็น "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"

จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  

ขอบคุณผู้ปรารถนาดีต่อกัน และขอบคุณพระเจ้าครับ