พิธีกรในงาน Gala Dinner จัดโดยคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย (The Thailand Business Council for Sustainable Development TBCSD)

พิธีกรในงาน Gala Dinner จัดโดยคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย (The Thailand Business Council for Sustainable Development TBCSD)