โครงการโรงเรียนเชิงนิเวศหรือ Eco-School ปีที่ 3 วันที่ 8 กันยายน 2554

Hits: 2032

ลาเวนเดอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
โครงการโรงเรียนเชิงนิเวศนี้เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด โรงงาน เกตเวย์ 
และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย โดยมีผู้ใหญ่ใจดี มาเป็นเกียรติในงานครั้งนี้จากหลายองค์กร ได้แก่ 
ศ.ดร. ธงชัย พรรณสวัสดิ์ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
คุณมานะ ชูขันทอง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงงาน บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
รองฯ จุรี สุขโยยศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
อาจารย์มนรัตน์ นิชเปี่ยม ตัวแทนอาจารย์แกนนำโครงการโรงเรียนเชิงนิเวศจากโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 
อาจารย์ปิยฉัตร ยอดตระกูลชัย ตัวแทนอาจารย์แกนนำโครงการโรงเรียนเชิงนิเวศจากโรงเรียนบ้านหนองยาง
อ.สุนทร คชสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวสำโรง (ศรีราษฎร์บำรุง)
อ.สินเชาว์ นนทเกษม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาเหล่าบก (สัมฤทธิ์ราษฎร์วิทยา)
อ.โชคชัย ศิริศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง
อ.นิชนันท์ หลุยใจบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองอุดม 
และ ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์ รอง ผอ.สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย