บทความวิชาการ ได้รับการคัดเลือกนำเสนอภาคบรรยาย ณ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ 28 - 30 ธันวาคม 2554

เป็นบทความวิชาการที่เขียนกับ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรลักษณ์ วงศ์โดยหวัง ศิริเจริญ
ชื่อเรื่อง 
Strategies of New Media using New Technology in Creative Economy

2011 3rd International Conference on Information and Multimedia Technology 
(ICIMT 2011)
Notification of Acceptance of the ICIMT 2011
28-30 December 2011, Dubai, UAE
http://www.icimt.org/
Dear Waralak V. Siricharoen 
and 
Nattanun Siricharoen
Congratulations! The review processes for 2011 3rd International Conference on Information and Multimedia Technology (ICIMT 2011) has been completed. The conference received submissions from nearly 10 different countries and regions, which were reviewed by international experts and about 50 papers have been selected for presentation and publication. Based on the recommendations of the reviewers and the Technical Program Committees, we are pleased to inform you that your paper identified above has been accepted for publication and oral presentation. You are cordially invited to present the paper orally at ICIMT 2011 to be held on 28-30, December 2011, Dubai, UAE. ICIMT 2011 will be published in the conference proceeding by ASME. All papers of the conference will be included in the ASME Digital Library, and indexed by Thomson ISI Proceeding (CPCI) and Ei Compendex.