ผู้ดำเนินการสัมมนา แนวทางการลดการเผาในไร่อ้อย

Hits: 2025

จัดโดยคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย (The Thailand Business Council for Sustainable Development TBCSD) และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (Thailand Environment Institute (TEI))

วันที่ 26 เมษายน 2554

ถ่ายภาพร่วมกับ ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย