บทความวิชาการได้รับคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสาร Procedia Technology

บทความที่เขียนกับ ผศ.ดร. วรลักษณ์ วงศ์โดยหวัง ศิริเจริญ

ได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมนำเสนอภาคบรรยายที่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์นั้น

ICIMT 2011: 28-30 December 2011, Dubai, UAE

Strategies of New Media using New Technology in Creative Economy

Waralak V. Siricharoen

Computer Science Department, School of Science,

University of the Thai Chamber of Commerce(UTCC),

126/1, Din-deang, Bangkok, 10400, Thailand

Nattanun Siricharoenb

Faculty of Communication Arts, Huachiew Chalermprakiet University (HCU),

18/18, Bangna-Trad Road, k.m.18, Bangplee District, Samut Prakarn, 10540, Thailand

 

ทางคณะกรรมการจัดงานฯ ได้ตอบรับเพิ่มอีก 1 อย่าง คือ

 

-ได้รับคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสาร Procedia Technology

อยู่ในเครือของ ELSEVIER Ltd ISSN:2212-0173, ELSEVIER

-Article entitled: Strategies of New Media using New Technology in Creative Economy

-Corresponding author: WARALAK VONGDOIWANG SIRICHAROEN & NATTANUN SIRICHAROEN

รายละเอียดการตอบรับดังข้อความที่ปรากฏใน e-mail

 

Re:Paper Z041 Z042 for ELSEVIER journal publication

 

TO: 1 More1 recipient

 

CC: 1 recipientsYou

 

BCC: recipientsYou

 

FROM:

 

• ICIMT

 

TO:

 

• Waralak V. Siricharoen

 

CC:

 

• nattanun siricharoen

 

Thursday, November 10, 2011 10:24 AM

 

Dear sir,

 

committee has already received z041 & z042 new format paper and copyright

 

Z041 & Z042 will be published in the Journal under Elsevier, Procedia Technology, (ISSN:2212-0173, ELSEVIER), which will be sent to be indexed by SCOPUS, Ei Compendex and Thomson ISI Proceedings by Elsevier.

 

thanks for your support

 

ICIMT 2011