Nattanun Siricharoen: Update

 

 

Nattanun Siricharoen: Update

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

  http://www.facebook.com/doeng.nattanun.3

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

Blog ข้อมูลของณัฐนันท์ ศิริเจริญ (ใหม่)

 

http://nattanunsiricharoen2013.blogspot.com/

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

แสดงดนตรี งานครบคอบ 8 ปี อสมท. 96.5 MHz. ว/ด/ป 15-12-12

 

โรงหนังสกาล่า       วง  ''96.5 BAND''

 

http://www.youtube.com/watch?v=6ZmmViYD9PE&feature=youtu.be

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

แสดงดนตรี งาน REUNION ช่างศิลป รุ่น 28-29-30 ว/ด/ป 10-11-12

 

โรงแรมรัตนโกสินทร์     วง "สังขยา"

 

http://www.youtube.com/watch?v=SXXqdoT1nCs

 

http://www.youtube.com/watch?v=yskISQ_5SMU

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

Blog ข้อมูลณัฐนันท์ ศิริเจริญ (เดิม)

 

 http://www.nattanunsiricharoen.blogspot.com/

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Wait and See: To await the progress of events: Update

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

วันปีใหม่ไทย 2564 ฤกษ์งามยามดี.....ขออนุญาติเปิดตัว "หนังสือเล่มใหม่ล่าสุด" ที่ผมเขียนไว้

และเผยแพร่มานานพอสมควรแล้วตั้งแต่ปลายปี 2563 .....จากข้อมูลที่ได้สอนหนังสือและอยู่ในแวดวงนี้มานานหลายสิบปี ชื่อหนังสือ

" สุนทรียศาสตร์และพื้นฐานทางศิลปะเพื่อการสร้างสรรค์ภาพประกอบเรื่องในงานนิเทศศาสตร์ "

เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจในการทำงานวิชาการ.....ที่ได้ถ่ายทอดความรู้และทักษะ รวมทั้งประสบการณ์ต่างๆ

เกี่ยวกับ "การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ" เอาไว้ให้รุ่นต่อๆ ไปได้มาสืบค้นดู

เผื่อจะมีประโยชน์สำหรับคนในยุคสมัยหน้าบ้างไม่มากก็น้อย....

ขอบคุณแหล่งข้อมูลอ้างอิงต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ที่ผมได้นำมาประกอบในหนังสือเล่มนี้ด้วย....

เพื่อให้ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะสามารถกลั่นกรองออกมาได้

(#บันทึกไว้ไม่ให้ลืม ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ศิริเจริญ 13 เมษายน 2564 )

****ขอบคุณ "เฟิร์น" ทีมงานฝ่ายศิลป์ ของ ศูนย์วิจัย CCDKM

ออกแบบปกหน้าหนังสือเล่มนี้

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑

 

ได้รับการพิจารณาตอบรับให้ไปนำเสนอ "บทความวิชาการ" และตีพิมพ์เผยแพร่ 

เรื่อง Knowledge about Prevention and Treatment of Mental Health Problems

in Children and Adolescents in the Digital Era

เกี่ยวกับการสื่อสารสุขภาพด้านจิตใจในกลุ่มเด็กและวัยรุ่น

โดย Union for Mental Health, Moscow, Russia

ในช่วงเดือนมิถุนายน 2563 นี้....

นับเป็นโอกาสดีที่จะได้ทำหน้าที่ในฐานะนักวิชาการไทย

ไปนำเสนอข้อมูลด้านนี้แลกเปลี่ยนกับนักวิชาการจากทั่วโลก....

 

 

 

 (#บันทึกไว้ไม่ให้ลืม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐนันท์ ศิริเจริญ 3 กุมภาพันธ์ 2563)

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

เอกสารการสอนชุดวิชา
"สื่อโฆษณา" Advertising Media หน่วยที่ 1-15 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มสธ.

ซึ่งผมได้รับมอบหมายจากครูของผม คือ รศ.ดร.ปิยฉัตร ล้อมชวการ
ให้เป็นคณะกรรมการกลุ่มปรับปรุงชุดวิชานี้โดยให้เขียน 2 หน่วย

คือหน่วยที่ 1 และ 11 ต้องกราบขอบพระคุณครูผมอีกท่าน คือ

รศ.ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์
ที่ช่วยสนับสนุนและให้โอกาสให้เกียรติลูกศิษย์คนนี้ด้วยความเมตตาเสมอมา

...รูปเล่มหน้าปกสวยงามน่าอ่านมากเนื้อหาข้างในทุกหน่วยผ่านการคัดสรร

แบบเข้มข้น...กว่าจะเขียนเสร็จ..ขอบอกว่า....เหนื่อยและเคร่งเครียดยาวๆ

ตลอดกว่าจะปิดเล่มได้.....
วันนี้เผยโฉมแล้ว...หายเหนื่อยเลยครับ....

ศิลปะยืนยาว ชีวิตสั้น...
จึงฝากไว้ให้ Gen รุ่นต่อๆไป...
ได้มาเรียนรู้ครับ...... #อะไรๆก็ดีทั้งนั้น

(#บันทึกไว้ไม่ให้ลืม ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ศิริเจริญ

4 ก.ย.2561)

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ได้รับเกียรติจากกองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานวิชาการ ประเภทบทความวิจัย เพื่อลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร TCI กลุ่ม 1 นับเป็นการตอบแทนด้วยความรู้ด้านวิชาการคืนกลับให้สังคมไทย

ขอบคุณทางผู้บริหารของวารสารฯ ม.อุบลราชธานี  มา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ (ปีการศึกษา 2560)

 

 

........................................................

 

บทความวิจัย การสื่อสารสุขภาพด้วยประสบการณ์และศักยภาพของนักศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ " ของผม ได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว

 

การทำงานวิจัยของคณาจารย์ที่สอนหนังสือในปัจจุบันสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากคือต้องเขียน

บทความจากงานวิจัย เพื่อให้ตีพิมพ์เผยแพร่โดยเฉพาะถ้าเผยแพร่ใน "วารสาร" จะเป็นการดียิ่ง... วันนี้ตรวจสอบข้อมูลพบว่า...บทความวิจัยเรื่องการสื่อสารสุขภาพด้วยประสบการณ์และศักยภาพของนักศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุหรือUNDERGRADUATE STUDENTS’ EXPERIENCES AND CAPABILITIES FOR HEALTH COMMUNICATION TO ENHANCE QUALITY OF LIFE OF THE ELDERLY ของผม....ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารศรีปทุมปริทัศน์ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปีที่17 ฉบับที่1 (..-มิ..2560) หน้า90-102 ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลTCI (Thai-Journal Citation Index) กลุ่มที่1 แล้ว

โดยศูนย์TCI ได้แบ่งกลุ่มวารสารในฐานข้อมูลออกเป็น3 กลุ่มคือ

วารสารกลุ่มที่1 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของTCI (จนถึง31 ธันวาคม2562) และอยู่ในฐานข้อมูลTCI และจะถูกคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูลASEAN Citation Index (ACI) ต่อไป

วารสารกลุ่มที่2 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของTCI (จนถึง31 ธันวาคม2562) และอยู่ในฐานข้อมูลTCI

วารสารกลุ่มที่3 : วารสารที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพและอาจไม่ปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลTCI ในอนาคต....
หายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้ง.....
ขอบคุณทีมงานทุกท่านของทางกองบรรณาธิการและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายนำทีมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. สุบินยุระรัชผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย

 

(บันทึกไว้ไม่ให้ลืมผศ.ดร.ณัฐนันท์ศิริเจริญ17 มิถุนายน2560)

................................................................................................................................

ไปบรรยายหลักสูตรปริญญาโท

.ศรีปทุมบางเขน.สนุกสนาน

 

ขอขอบพระคุณรศ.ดร.กมลรัฐอินทรทัศน์ที่ให้โอกาสไปบรรยายให้นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต.ศรีปทุมบางเขนหัวข้อเรื่อง

การสร้างสรรค์เนื้อหาสื่อดิจิทัล ....นักศึกษามาจากนักวิชาชีพสื่อได้แก่เดลินิวส์ออนไลน์กรุงเทพธุรกิจฯลฯและผู้ที่สนใจจะทำงานด้านสื่อในอนาคต....ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกันจัดเต็มทุกครั้งตามกำลังความสามารถ......คาดหวังไว้ว่าประโยชน์ในวันนี้คือการที่นักศึกษาที่ทำงานเป็นสื่อมวลชนอยู่แล้วจะได้นำหลักการแนวคิดต่างๆไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

(บันทึกไว้ไม่ให้ลืมผศ.ดร.ณัฐนันท์ศิริเจริญ7 พฤษภาคม2560)

 

 

 

 

 

 

.......................................................................

ไปบรรยายหลักสูตรปริญญาเอก

นิเทศศาสตร์ฯนิด้า......เยี่ยม

กราบขอบพระคุณรศ.ดร.อุษาบิ้กกิ้นส์อาจารย์ที่น่ารักและให้ความเมตตาผมเสมอมาอีกท่านหนึ่งเพราะอาจารย์ได้ให้เกียรติเชิญให้ผมไปบรรยายในวิชา "ารประยุกต์ประเด็นทางสังคมกับงานวิจัย" (นน8203) จากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สพบ.) (National Institute of Development Administration) หรือที่นิยมเรียกกันว่านิด้า (NIDA) นักศึกษาทุกท่านล้วนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาอาชีพของแต่ละคนทั้งสิ้น ....วันนี้จึงได้ฝึกปฏิบัติด้วยความสนุกสนานและได้รับแรงบันดาลใจแลกเปลี่ยนกันไปเต็มที่....

 

(บันทึกไว้ไม่ให้ลืมผศ.ดร.ณัฐนันท์ศิริเจริญ12 มีนาคม2560)

 

....................................................................................................................

โครงการวิจัยในต่างประเทศ  

ประเด็น การสื่อสารสุขภาพ  

ณ ประเทศนิวซีแลนด์

(เริ่มโครงการฯ วันที่ 6 มิถุนายน 2558)

เป็นโครงการวิจัยในประเด็นสำคัญของประชากรทั่วโลก คือ การสื่อสารสุขภาพ  

เพื่อนำผลการศึกษาวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่

มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย

โดยใช้สนามวิจัย จาก 4 เมือง ประเทศนิวซีแลนด์ คือ

เมืองโอ๊คแลนด์ เมืองแฮมมิลตัน เมืองโรโตรัว เมืองเทาโป  

โดยประโยชน์ที่จะได้รับนั้น คือ

การช่วยทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความผาสุก

ให้กับผู้สูงอายุและสมาชิกในครอบครัว  

ขอบคุณคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  

รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดี

ผศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ รองอธิการบดี  

ฯลฯ

ที่ให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยครั้งนี้

ขอบคุณคณาจารย์จากมหาวิทยาลัย AUT , New Zealand.  

Dr Felix B. Tan

Professor of Information Systems and Head of Department

& Senior Lecturer

Dr Angsana A. Techatassanasoontorn

Dr Antonio Díaz Andrade

Dr Harminder Singh

Dr Karin Olesen

Dr Lincoln Wood

Dr Josephine Chong

ที่ให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ ในการวิจัยครั้งนี้ 

ขอบคุณผู้ช่วยวิจัย  ผศ.ดร.วรลักษณ์ วงศ์โดยหวัง ศิริเจริญ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

Thank God. เพราะพระองค์ทรงเสริมกำลังสติปัญญา

และมีแผนการที่ดีสำหรับการดำเนินชีวิตของผมเสมอ

(บันทึกไว้ไม่ให้ลืม...ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ศิริเจริญ  26 กรกฎาคม 2558)

...............................................................................................................................................

จบการศึกษาเป็น  "ดุษฎีบัณฑิตคนแรก"  ของสาขานิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.)

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ได้รับ....หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา...ปริญญาเอก

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (ปร.ด.) สาขานิเทศศาสตร์ มสธ.    

(ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557)

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558

กราบขอบพระคุณคณาจารย์ที่ปรารถนาดี

และให้ความเมตตาต่อผม

ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนสำเร็จการศึกษา  

ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

 (ปร.ด.) สาขานิเทศศาสตร์ มสธ. 

ซึ่งผมเป็น "ดุษฎีบัณฑิตคนแรก" ของสาขานิเทศศาสตร์  

ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจมากๆ  

เพราะจะเป็นประวัติศาสตร์ทางการศึกษาของชีวิตผมครับ 

ขอบพระคุณ

รองศาสตราจารย์ ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์ 

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 

และ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยฉัตร ล้อมชวการ

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม  

ที่ช่วยเหลือชี้แนะสั่งสอนด้วยความเมตตาต่อลูกศิษย์คนนี้

ตลอดระยะเวลาของการศึกษาปริญญเอกของผมครับ

ขอบพระคุณ  

รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ  

อธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

ผศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ รองอธิการบดี มฉก. 

ที่ให้โอกาสในการให้ทุน (บางส่วน) และให้เวลาในการไปเรียน (บางส่วน)

พร้อมทั้งความช่วยเหลือจากฝ่ายสนับสนุนทุกท่านของ มฉก.  

จริงๆ ยังมีผู้ที่กระผมต้องขอบคุณอีกมากมาย  

จึงขอบันทึกคำขอบคุณของผมต่อทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องไว้เป็นนิรันดร์กาล ณ ที่นี้  

ท้ายนี้กำลังใจที่สำคัญจาก..... 

 ผศ.ดร.วรลักษณ์ วงศ์โดยหวัง ศิริเจริญ  

ที่เป็นคู่ชีวิต  เป็นเพื่อน เป็นพี่เป็นน้อง เป็นครูเป็นทุกสิ่ง  

เอ ชัชวาลย์ ศิริเจริญ...บอย ณภัทร ศิริเจริญ  บุตรชาย  

หลานสาว...น้องเนย์  น้องนินิว  น้องนาน่า  

รวมทั้งญาติกา...กัลยาณมิตรทั้งหลายของผม 

และความสำเร็จทางการศึกษาที่สำคัญใบสุดท้ายของผมครั้งนี้

ผมขอยก "ปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิต" ของผมให้กับ 

คุณพ่อทวี ศิริเจริญ และ คุณแม่ทิพวรรณ ศิริเจริญ 

ผู้ให้กำเนิดนายณัฐนันท์ ศิริเจริญคนนี้ขึ้นมาบนโลก  

ตามแผนการของพระเจ้า เอเมน  

บันทึกไว้ไม่ให้ลืม วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558 

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนันท์ ศิริเจริญ

 

.................................................................................................................................................

วันที่ 24 มีนาคม 2558 วันนี้ผมได้รับเข็มที่ระลึกพร้อมใบแสดงความยินดี

กับตำแหน่งวิชาการ  " ผู้ช่วยศาสตราจารย์"

ในพิธีแสดงความยินดีผู้ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

พร้อมทั้งผองเพื่อนคณาจารย์ที่ได้รับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานครบ 10 ปี....

มีผู้บริหารที่น่ารักมาร่วมงานกันมากมาย

ได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับท่าน รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดี

ผศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ รองอธิการบดี

ผศ.นิก สุนทรธัย ผู้ช่วยอธิการบดี

ผศ.ดร.วุฒิพงษ์ ทองก้อน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาวิชาการ

นอกจากนั้นยังมีผู้บริหารคณะสาขาวิชาต่างๆ เข้าร่วมงานมากมาย

อาทิ ผศ.เสาวลักษณ์ ลักษมีจรัลกุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

ผศ.พรรณราย แสงวิเชียร คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

พี่นิตยาภรณ์ ศิลาบุตร ผู้อำนวยการกองกลาง

ผอ.กรวรรณ วัฒนชัย ผู้อำนวยการกองคลัง

อาจารย์สุวรรณี มงคลรุ่งเรือง ผู้อำนวยการกองแผนและพัฒนา เป็นต้น

ขอบพระคุณผู้บริหารมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ที่ให้โอกาสในการทำงานวิชาการอย่างเต็มที่ครับ

ขอมอบตำแหน่งทางวิชาการ "ผศ." นี้

ให้กับพ่อทวี ศิริเจริญ และแม่ทิพวรรณ ศิริเจริญ

ที่เลี้ยงดูผมมาตั้งแต่เล็กจนเติบใหญ่

ให้ชีวิต ให้สติปัญญาและทุกสิ่งที่เป็นผมขึ้นมาทุกวันนี้

และกำลังใจจาก ผศ.ดร.วรลักษณ์ วงศ์โดยหวัง ศิริเจริญ คู่ชีวิต  

กำลังใจจากลูก หลาน เอ บอย  น้องเนย์ น้องนินิว (น้องนาน่า มาใหม่เมื่อ 3 ธ.ค. 2557)

รวมทั้งญาติกา  ผู้ปรารถนาดีต่อกันครูอาจารย์ เจ้านาย รุ่นพี่ รุ่นน้อง เพื่อนๆ  ทุกคน

ขอพระเจ้าอวยพรพวกเราทุกคน

ให้มีแต่ความสุข ความสมหวัง มีสันติสุขอยู่ในใจตลอดไปครับ เอเมน

(ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ศิริเจริญ 24 มีนาคม 2558)

 

 

 

รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดี

 

ผศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ รองอธิการบดี

..................................................................................................................................

วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558  

บัณฑิตมหาวิทยาลัย มสธ. อนุมัติ รับรองดุษฎีนิพนธ์

วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558  

ได้รับหน้าอนุมัติ พร้อมลายเซ็นจาก  

ศาสตราจารย์ ดร.สิริวรรณ ศรีพหล

ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษา      

ดังนั้น ผมจึงเป็นดุษฎีบัณฑิต (ดร.) คนแรก

ของสาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

จบการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557                                         

ขอบคุณพระเจ้า Thank God. Amen.

 

...................................................................................................................................

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 วันนี้ผมได้รับทราบข่าวว่า  

คณะกรรมการสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ สาขานิเทศศาสตร์ มสธ. ของผม

เซ็นลงนามอนุมัติรับรองจบการศึกษาปริญญาเอก ครบแล้ว

อาทิ  

รองศาสตราจารย์ ดร.อุษา บิ้กกิ้นส์ ประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์  อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

รองศาสตราจารย์ ดร. ปิยฉัตร ล้อมชวการ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เนตร หงษ์ไกรเลิศ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและกรรมการที่ปรึกษา

ขอบคุณพระเจ้า

ขอบคุณพ่อกับแม่

ขอบคุณคู่ชีวิต  

ขอบคุณมิตรสหาย

ครูอาจารย์ที่ได้มีเมตตาปรารถนาดีต่อผม

จนทำให้ผมมีมานะอดทน พากเพียรเรียนจนสำเร็จการศึกษาขั้นสูงสุดของชีวิตได้แล้ว  

ตั้งใจจะทำความดีต่อไป ตราบจนวันสุดท้ายครับ

(บันทึกไว้ไม่ให้ลืม 23 พฤศจิกายน 2557)

พอรู้ข่าวในรถ

ขณะกำลังเดินทางจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เพื่อกลับบ้าน

.....ผมนี้ยิ้มเลย ! 

...............................................................................................................................................

ได้รับหนังสือแจ้งจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

เรื่อง แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

เป็น "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"  สาขานิเทศศาสตร์  ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2556

ถือเป็นความภาคภูมิใจของวงศ์ตระกูล "ศิริเจริญ" ครับ  

ความมานะ พากเพียร  ใฝ่หาเพื่อพัฒนาตนเองต่อไปในทางวิชาการของผม

สุดท้ายพระเจ้าอวยพระพรให้แล้ว ตามแผนการของพระเจ้าครับ  

สิ่งที่มุ่งมั่นต่อไป คือ การตอบแทนบุญคุณของผู้ให้ความเมตตาต่อผม ได้แก่

1. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  

2. รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดี มฉก.

3. ผศ.ดร. อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์  รองอธิการบดี

4. รศ.ดร.พนา ทองมีอาคม อดีตคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มฉก.

ที่ให้โอกาสและรับผมเข้ามาเป็นอาจารย์ประจำที่ มฉก.

5. อาจารย์นันทวัน ยันตดิลก  

พี่สาวใจดีที่ให้ความเมตตากับผมเสมอ ที่ได้แนะนำผมให้มาสอนหนังสือที่นี่

6. ผศ.ดร.วรลักษณ์ วงศ์โดยหวัง ศิริเจริญ

คู่ชีวิต ที่คอยเป็นกำลังใจและสนับสนุนผมในทุกๆ เรื่อง

7.ลูก หลาน  เอ บอย น้องเนย์ น้องนินิว (และน้องนาน่า เพิ่งมาใหม่ เมื่อ 3 ธ.ค. 2557)

8. พ่อตา แม่ยาย   คุณพ่อปรีดา วงศ์โดยหวัง  คุณแม่เจริญ วงศ์โดยหวัง

9. ครูอาจารย์ และเพื่อนผู้ปรารถนาดีต่อกันทุกคน ที่มิสามารถเอ่ยนามได้ทั้งหมด

บุคคลที่เป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งดีงามทั้งหมดเกี่ยวกับตัวผม  นั่นคือ

พ่อทวี ศิริเจริญ  แม่ทิพวรรณ ศิริเจริญ  

ผมขออธิษฐานให้พ่อกับแม่ได้อยู่ในอาณาจักรของพระเจ้า

มีความสุข ความสบายใจ อยู่กับอ้วน ไก่ และหลาน

ให้พ่อกับแม่ได้ภูมิใจว่าลูกคนนี้พยายามทำความดี จนวันนี้ได้รับความสำเร็จส่วนหนึ่งแล้ว  

รวมทั้งพี่ชายคนโตของผม คือ หมู ที่ได้ทำความเพียรจนชีวิตประสบความสำเร็จแล้ว  

ความสุขใจความเบิกบานใจของผมครั้งนี้

ขอแบ่งปันให้ครอบครัวพี่ชาย หมู ทนัส ศิริเจริญ รวมทั้งเพื่อนสนิทมิตรสหายทุกคน  

และจะได้นำไปใช้ให้ก่อเกิดประโยชน์ต่อตนเอง ลูกศิษย์ สังคมและประเทศชาติต่อไป

ขอพระเจ้าอวยพรพวกเราทุกคนครับ เอเมน.

May God bless us all. Amen.

 

 

 

.................................................................

วันนี้พากย์เสียงเป็น "แดฟฟี่ ดั้ก" จากค่าย Warner Bros.Pictures

วันนี้วันพืชมงคล 9 พฤษภาคม 2557

ผมมีนัดกับพี่ต๋อง กฤษณะ ผู้อำนวยการ โดยมี หนุ่ม เป็นผู้บันทึกเสียง

เจ้าเป็ดจอมแสบ แดฟฟี่ ดั้ก Daffy Duck

ซึ่งสามารถสร้างความสุขสนุกสนาน ให้กับเด็กๆ ได้มากมายจริงๆ

ผมเองพากย์ไปก็นึกขำไป ฮาไปด้วยกับมุกต่างๆ ที่เจ้าเป็ดแดฟฟี่ เค้าปล่อยออกมา

มีบทบางตอน ที่เจ้าเป็ดเค้าบอกว่า ผมรักอาหารไทย I love Thai food......

ทำให้รู้สึกดีใจว่า อาหารไทยเราก็อยู่ในความคิดคำนึงของคนในวงการฮอลลีวู้ด

เพราะไอเดียต้องมาจากคนเขียนบทแน่ๆ

มีบทบางตอนที่เค้าเตือนคนอเมริกันของเค้าเองเหมือนกัน เช่น

เจ้าเป็ดพูดประมาณว่า....... ถ้ามัวแต่เล่นเกม เล่นของเล่นเดี๋ยวก็สู้แคนาดาเค้าไม่ได้หรอก.......บางทีบทพูดในหนังการ์ตูน หรือ หนังคนของฮอลลีวู้ด

ก็สะท้อนความคิดเห็นของคนอเมริกันที่มีต่อประเทศต่างๆ ออกมาในหนังด้วย....

ผมเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เสียงภาษาไทยของเจ้าเป็ดแดฟฟี่ ดั้ก มาตั้งแต่ปี 2539 จนถึงปัจจุบัน

จากการไปทดสอบพากย์เสียงกับค่ายกันตนา ตอนดูแลเรื่องการค้นหาเสียงการ์ตูนคาแร็คเตอร์ต่างๆ จากหนังเรื่อง Space Jam ที่มี ไมเคิล จอร์แดน นักบาสเก็ตบอลชื่อดังของโลก มาเล่นหนังกับเหล่าลูนนี่ ตูนส์ และส่งไปคัดเลือกตัดสินที่บริษัท วอร์เนอร์ บราเธอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา Daffy first appeared in Porky's Duck Hunt, released on April 17, 1937. 

ขอพระเจ้าอวยพรพวกเราทุกคนนะครับ. God bless you all. Amen.

 

................................................................................................................................................

ให้โลหิต เหมือนให้ชีวิตเพื่อนมนุษย์ครบ 3 เดือนมาบริจาคครั้งที่ 55

อิ่มใจ ได้บุญ ได้ช่วยเพื่อนมนุษย์ต่อๆ กันไป เดี๋ยวนี้คนมาบริจาคโลหิตกันเยอะ

ช่วยๆ กัน เพราะร่างกาย เนื้อหนังมังสาโลหิตที่เราเคยอาศัยร่างนี้ดำรงเป็นคนอยู่

สักวันก็จะเสื่อมสภาพ สึกหรอ ชำรุดไปตามกาลเวลา

ใครยังไม่เคย ลองมาบริจาคดูครับ สบายๆ นะ.....

ผมเก็บภาพข้อมูลประชาสัมพันธ์สำหรับคนที่อยากจะลองบริจาคโลหิตดูสักครั้งว่า

เป็นอย่างไร เจ็บนิดเดียว แต่ความอิ่มใจมันใหญ่มากๆ ผมบริจาคเป็นประจำ

ระยะเวลากว่า 10 ปีมาแล้วโดยเฉลี่ยทุก 3 เดือน

ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังค์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ

ลองโทรไปถามรายละเอียดกับทีมงานของศูนย์ฯ ก่อนก็ได้ครับ เพื่อความมั่นใจ 02-256-4300..........

ขอพระเจ้าอวยพรในการเสียสละของทุกคนด้วยครับ God bless us.Amen.

(เสาร์ที่ 26 เมษายน 2557)

 

...............................................................................................................................................

Dr. Eyas.......My very good friend. He was so kind to me.

[Sunday May 4, 2014: Bangkok, Thailand]

............................................................................................................................. 

สุขสันต์วันสะบาโต 3 พ.ค. 2557 ตรงกับพิธีมหาสนิท  ขอพระเจ้าอวยพรทุกคน

วันนี้พาลูกแกะของพระเจ้า คือ น้องเกตุ  น้องเนย์  มาพบพระเจ้า

เผื่อวันข้างหน้าเค้าจะได้พบกับสันติสุขในใจตลอดไป  

พอดีวันนี้ตรงกับวันพิธีมหาสนิท

เลยได้ล้างเท้าให้กันและกันอีกครั้งกับ อ.ลักษณ์

 เพราะเป็นเสมือนการเดินตามแนวทางของพระเยซูถึงการ "ถ่อมตน"

 รวมทั้งการกินขนมปังและน้ำองุ่น

เสมือนการระลึกถึงเลือดเนื้อของพระเยซูคริสต์

กับการเสียสละของพระองค์ต่อลูกแกะอย่างเราชาวคริสเตียน  ......

.วันนี้ได้พบ "ป้าเฟย์ + คุณหมอนิค" ที่น่ารักเหมือนเดิม

รวมทั้ง ดร.เคท ผู้แปลภาคภาษาอังกฤษวันนี้ด้วย

 ขอพระเจ้าอวยพรพวกเราทุกคนให้มีสันติสุขในใจ

มีความชื่นชมยินดีในทุกวินาทีของการใช้ชีวิต

เชื่อมั่นในทุกภารกิจเพราะอยู่ในแผนการของพระเจ้า เอเมน

 ...................................................................................................................

วันอีสเตอร์ (Easter) สำหรับเด็กๆ เป็นการปลูกฝังในสิ่งดีให้เค้า........

วันนี้ผม กับ อ.ลักษณ์ ต้องเดินทางไปรับ 2 สาวน้อย ตั้งแต่ ตี 4 กว่าๆ

เพื่อไปให้ทันตอนเช้ามืดที่โบสถ์คริสตจักรสะพานเหลือง ตอนเวลา ตี 5 ครึ่ง

ตามที่ "ครูอุ่น" ครูใหญ่คณะรวีวารศึกษาได้นัดหมายกันไว้

เพื่อให้เด็กๆ ได้ซ้อมร้องเพลง และท่าทางประกอบ

รวมทั้งกิจกรรมสนุกๆ ต่อเนื่องกันไป
งานนี้ ต้องขอขอบคุณทีมงานรวีวารศึกษาของครูอุ่นมากๆ จริงๆ

ในความเสียสละ ทั้งครูสุรัตน์ ครูณิช ครูกุ้ง ครูนวล ครูอ้อย

ครูนุช ครูไหม คุณเหน่ง คุณเล็ก พี่วิ พี่เจง และยังมีครูอื่นๆ และทีมงาน

ที่ยังมิได้เอ่ยนามอีกมากมาย  คุณครูและทีมงานทุกคนดูแลเด็กๆ ทุกคนเป็นอย่างดี

มีวิธีการกระตุ้นเด็ก เสริมสร้างกำลังใจให้เด็กๆ

มีเทคนิคในการสอนเด็กๆ ให้กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก

ในสิ่งที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทยอีกด้วย

เรื่องเหล่านี้ในความคิดของผมและ อ.ลักษณ์ ไม่ใช่เรื่องที่จะทำกันได้ง่ายๆ นะครับ...

เพราะต้องทุ่มเทและเหนื่อยมาก
หลานสาวทั้ง 2 ของผม เค้ามาเล่าให้ฟังว่าครูใจดีทุกคนเลย เค้ามีความสุขกันมาก

และได้ข้อคิดดีๆ จากคำสอน เค้าอธิษฐานกับพระเจ้าเป็นแล้ว กล้าแสดงออกมากขึ้น
ได้ทำกิจกรรมเล่นเกม ได้ของรางวัล ได้รู้จักเพื่อนใหม่

ถือเป็นการใช้กระบวนการสื่อสารกับเด็กที่ต้องอาศัยพลังกาย พลังใจมากๆ

ต้องขอชื่นชมและยกย่องจริงๆ ด้วยใจจริง
นอกจากนั้น ยังมีทีมเยาวชนของคริสตจักรสะพานเหลือง

ที่ช่วยกันประกาศเกียรติคุณของพระเจ้าอีกมากมาย

เยาวชนเหล่านี้ล้วนมีความสุขใจ มีความชื่นชมยินดีในสิ่งที่ตนเองได้ทำ

ด้วยจิตอาสา เป็นสิ่งที่เด็กไทยรุ่นใหม่ทำได้เป็นอย่างดี
สิ่งที่ผม กับ อ.ลักษณ์ เห็นพ้องต้องกัน คือ อยากให้ เด็ก-เยาวชน-วัยรุ่น-หนุ่มสาวของไทย

ได้แนวทางความคิดแบบคริสเตียนเพิ่มมากขึ้น ในส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับ

ผมเชื่อว่า สังคมไทยจะสดใส ปี๊งปั๊งมากขึ้น คุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครองทั้งหลาย

จะสบายใจได้มากขึ้น..ผมเชื่อของผมเช่นนี้จริงๆ อย่าถือสากันนะครับ.........

ซึ่งเรื่องนี้แล้วแต่ "ความพึงพอใจและความเชื่อความศรัทธาของแต่ละบุคคล"

เราให้เกียรติในส่วนนี้ของกันและกัน เพราะทุกความเชื่อ

ล้วนเป็นสิ่งดีงามและมุ่งเน้นให้ทุกคนเป็นคนดี เพียงแต่ใครจะชอบลักษณะแบบไหน เท่านั้นเอง....

วันอีสเตอร์ (Easter) หรือ วันพระเยซูคริสต์ทรงคืนพระชนม์ คริสต์ศาสนิกชนนิกายโรมันคาทอลิกในประเทศไทยเรียกว่า วันสมโภชปัสกาพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ เป็นหนึ่งในเทศกาลที่สำคัญมากที่สุดในศาสนาคริสต์ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการคืนพระชนม์ของพระเยซูหลังจากที่ทรงถูกตรึงกางเขนและสิ้นพระชนม์ไปแล้วสามวัน โดยวันที่จะเปลี่ยนไปในแต่ละปีแต่กำหนดให้ทุกปีต้องจัดขึ้นในวันอาทิตย์ (เพราะเป็นวันที่ทรงถูกตรึงกางเขนตามพระคัมภีร์) เรียก วันอีสเตอร์ โดยปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 20 เมษายน 2014

หลังจากพระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตาย _พระองค์ได้ไปปรากฏใน
ที่ต่างๆ หลายแห่ง ท่ามกลางสาวก _และได้อยู่กับสาวกเป็นเวลา
40 วัน จึงได้เสด็จสู่สวรรค์ท่ามกลางพยานถึง 500 คน เมื่อพระ
องค์ตรัสสั่งสาวกให้ไปประกาศข่าวประเสริฐ _จนถึงสุดปลายแผ่น
ดินโลก (มัทธิว 28:18-20) และพระองค์ทรงสัญญาว่าจะอยู่กับ
พวกเขาจนกว่าจะสิ้นยุด และยังสัญญาว่าจะกลับมารับพวกเขาไป
อยู่กับพระองค์ พวกสาวกจึงได้ออกไปประกาศข่าวนี้ โดยไม่กลัว
อันตรายใดๆ บ้างก็ถูกต่อต้าน ถูกจับทรมาน ถูกฆ่าตายแต่พวก
เขาก็ไม่หยุดยั้ง _เพื่อยืนยันถึงสัจธรรมที่พวกเขาเชื่อว่าเป็นความ
จริงโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพัน ยิ่งนับวันผู้คนติดตามพระองค์ก็มีมาก
ขึ้น พระองค์ได้สถาปนาอาณาจักรของพระองค์ด้วยความรักที่สละ
ได้แม้ชีวิตของพระองค์เอง ที่พวกเขาเชื่อว่าเป็นความจริง

ที่มา http://www.holyofholies.net/

 

................................................................................................................................................

การได้มาสรรเสริญพระเจ้า ถือเป็นช่วงเวลาพิเศษสำหรับ "เรา" มากๆ

สำหรับวันอาทิตย์ "เรา" จะมานมัสการพระเจ้าที่คริสตจักรสะพานเหลือง

เพราะหลานสาวจะได้พบกลุ่มเพื่อนๆ และทำกิจกรรม

ที่จะทำให้เค้าเป็นคนดีที่เชื่อฟังและเชื่อมั่นในพระเจ้า

ผมเชื่อมั่นว่าชีวิตเค้าจะมีเกราะ ป้องกันที่แข็งแกร่ง ที่ดีและที่มั่นคงตลอดไป

จากคุณครูที่น่ารักทุกคน จากคณะรวีวารศึกษา ทั้งครูอุ่น ครูสุรัตน์ ครูณิช

และคุณครูท่านอื่นๆ ที่มิได้เอ่ยนามทั้งหมด...

ซึ่งให้ความเป็นกันเองที่น่ารักและให้การต้อนรับ "เรา" อย่างอบอุ่น.............

รวมทั้งวันนี้ ผม และ อ.ลักษณ์ ได้พูดคุยกับคุณเหน่ง พี่เจงเพื่อเข้าโบสถ์ไทย

ได้เจอคุณน้อยหน่า คุณแสวง คุณเล็ก ที่ดูแลต้อนรับอยู่ในวันนี้

กับ คำเทศนา Plug & Pray และคำพยานชีวิต

ที่ฟังแล้วเกิด "พลัง" และ ทำให้ "ลดความเป็นตัวตน" ลงมาอีกมากมาย

และเป็นไปในทางที่จะทำให้ชีวิตมี "สันติสุขในใจ" เพิ่มมากขึ้น

ขอบคุณพระเจ้าครับ God bless you all.Amen.[ อาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2557]

................................................................

อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ ให้ความเมตตาผมเสมอมา พระเจ้าอวยพรจริง        วันนี้ เสาร์ที่ 19 เมษายน 2557 ผมได้รับความเมตตาจาก รศ.ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์ อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ สาขานิเทศศาสตร์ มสธ. ของผม (โดยมี รศ.ปิยฉัตร ล้อมชวการ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม) ให้ผมไปรับฟังคำชี้แนะ เพื่อปรับแก้ไขตั้งแต่ บทที่ 1 - บทที่ 5 ให้ออกมาให้ดีที่สุด.......ก่อนดำเนินการขั้นตอนต่อไป สุดยอดครับ !......อาจารย์ท่านทุ่มเทและให้ความกรุณาผมจริงๆ ทั้งในการแนะนำ สั่งสอน ชี้แนะ ตรวจงานวิจัยดุษฎีนิพนธ์ให้ผมอย่างเอาใจใส่สม่ำเสมอ ให้คำปรึกษาหารือทุกเรื่อง สารทุกข์สุกดิบต่างๆ ให้โอกาส ให้ความชื่นชมยินดีกับลูกศิษย์ตาดำๆ อย่างผม ขอบพระคุณอาจารย์มากๆ ครับ 

ในความเชื่อแบบคริสเตียนของผม
ผมเชื่อว่าพระเจ้าท่านมีแผนการให้ผม
ท่านอวยพรตามคำอธิษฐานของผม

สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เหตุบังเอิญครับ God bless me.

 ท้ายสุด วันนี้ อ.ลักษณ์ ได้นำหนังสือพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ (ปกทอง Limited Version) ไม่มีจำหน่ายในท้องตลาด

มามอบให้ อาจารย์กมลรัฐ เพื่อเก็บไว้ใช้ประโยชน์ที่ศูนย์วิจัย CCDKM
เพราะ อ.ลักษณ์ เค้าเป็นคณะกรรมการจัดทำฐานข้อมูลพจนานุกรมศัพท์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน กองศิลปกรรมราชบัณฑิตยสถาน สำนักพระราชวัง
และ คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน กองวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน สำนักพระราชวัง (จึงได้มาโดยดุษฎี)
ขอพระเจ้าอวยพรคุณครูของผม และเพื่อนพี่น้องญาติกาของผมทุกคน

God bless us and my teacher with joy and happiness.Amen.

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 24 เมษายน 2557 วันนี้มีการรวมตัวกันของผู้ใหญ่และเยาวชนทั้งหญิงและชาย ที่ให้ความสำคัญกับผู้หญิงในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพราะผู้หญิงยุคสมัยนี้ มีความสามารถและ ความฉลาด ความคล่องตัวในเรื่อง "ไอซีที" ที่น่าทึ่ง วันนี้มีผู้หลักผู้ใหญ่จากองค์กรระดับชาติและนานาชาติมารวมตัวกันเพื่อให้ กำลังใจผู้หญิง โดยเฉพาะระดับเยาวชนหญิงของไทยที่ให้ความใส่ใจกับไอซีทีมากขึ้นๆ ผม กับ อ.ลักษณ์ ได้รับโอกาสจาก ท่าน ผอ. ศูนย์วิจัย CCDKM (รศ.ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์) และ รอง ผอ. ศูนย์ฯ (รศ.ปิยฉัตร ล้อมชวการ) ให้ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินรอบแรก ผลงานการประกวด e-poster ที่สื่อถึงความสำคัญของผู้หญิงกับไอซีที ให้เหลือเข้ารอบสุดท้าย 4 ชิ้น เพื่อตัดสินให้รางวัลที่ 1 - 2- 3 และชมเชย 1 รางวัล งานนี้ได้พบพี่-เพื่อน-น้อง-ทีมีความสามารถมากมาย ได้แก่ พี่อุ๋ย คุณขวัญ บิว และอื่นๆ อีกเพียบ รวมทั้งทีมงานที่น่ารักของ CCDKM อาทิ ปาล์ม จอย ทราย เป็นต้น เด็กๆ เยาวชนที่น่ารักจาก ศูนย์ฯ ดินแดง บุรีรัมย์ ฯลฯ งานนนี้ มี ITU เป็นเจ้าภาพ ได้ต้อนรับ Sameer Sharma Regional Director a.i. ITU Regional Office for Asia and the Pacific และ Jonghwi Park Programme Specialist, ICT in Education Asia-Pacific Programme of Educational Innovation for Development (APEID) UNESCO Bangkok. รวมทั้งผู้บริหารของ UN Women. Intel, ESCAP, APTN, STOU, MICT รวมทั้ง ครู พี่เลี้ยงของเยาวชนไทยที่เสียสละเดินทางมาร่วมเป็นเกียรติในงานวันนี้ ขอบคุณ TK Park Central World ชั้น 8 เจ้าของสถานที่ด้วยครับ...ได้เเพื่อน ได้ความรู้เพิ่มอีกแล้ว God bless us with joy and happiness ครับ เอเมน Amen.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

key ข้อมูลดิบ จาก "แบบสอบถาม"

และ "แบบทดสอบ"เสร็จ...(แล้วครับ)

ผมเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง

ครบทุก class ที่กำหนดไว้ มา 420 ชุด

แต่คงนำมาประมวลผลตามสูตรฯ 400 ชุดเท่านั้น

ค่อนข้างใช้ "สายตา" และ "สมาธิ"

ในการ key ข้อมูลพอสมควร

เพราะตัวเลขมันจะ "ลายตา" จนทำให้ "ตาลาย" ไปหมด

แต่ก็ได้ความรู้และทักษะเพิ่มเติมมากขึ้นสำหรับ

การดำเนินการวิจัยในขั้นตอนนี้

หลังจากนี้ก็จะใช้โปรแกรมสถิติต่างๆ

เข้าไปจัดการประมวลผลข้อมูล "ดิบ" ให้เป็นข้อมูล "สุก" ซะที

ก่อนนำผลลัพธ์ที่ได้จาก "ข้อมูลเชิงปริมาณ"

ไปบูรณาการกับ "ข้อมูลเชิงคุณภาพ"

เพื่อสร้าง Model ต่อไป

และอื่นๆ อีกมากมายครับ ยังไม่เสร็จเพียงเท่านี้.....

ยอมรับว่าเป็นการเรียน "ปริญญาบัตร"

 ใบสุดท้ายในชีวิต (ในระบบ)

ที่เหนื่อย เครียด กังวลอยู่ตลอด.....

เพราะทราบดีว่าการเรียนปริญญาเอกนั้น

ต้องถูกคาดหวังจากทุกฝ่ายว่าเราต้องมีคุณภาพอย่างแท้จริง 

รวมทั้งความรู้สึกกดดันที่มาจากสิ่งแวดล้อมต่างๆ รอบด้าน 

โดยความคิดส่วนตัว ผมคิดว่า

ทุกฝ่ายคาดหวังกับคนเรียนจบปริญญาเอก

ว่าน่าจะมีคุณวุฒิและมีความสามารถในทางวิชาการ

ทั้งการพูด การเขียนที่มีคุณภาพดี สมฐานะปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิต

 

ซึ่งทำให้ผมตั้งใจเต็มที่ เต็มกำลัง

สุดความสามารถเท่าที่จะมีกำลังสติปัญญา

ขอขอบพระคุณคณาจารย์จาก สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ที่ให้ความเมตตา ให้ความกรุณากับผม และเพื่อนๆ ทุกคน

สำหรับการให้ความรู้ ให้ความเข้าใจ

และให้กำลังใจพวกเราเสมอมา

ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษาหลักของผม

รศ.ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม รศ.ปิยฉัตร ล้อมชวการ

ประธานสอบโครงการดุษฎีนิพนธ์ (ภายนอก)

รศ.ดร.อุษา บิ้กกิ้นส์

คณะกรรมการสอบ (ภายนอก)

ผศ.(พิเศษ) ดร.เนตร หงษ์ไกรเลิศ

รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือเก็บข้อมูล ได้แก่

รศ.ดวงพร  คำนูณวัฒน์ และผศ.ดร.นันทิยา ดวงภุมเมศ จาก ม.มหิดล

และ ผศ.ดร.พจนา ธูปแก้ว จาก คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ม.ธรรมศาสตร์ 

 

รวมทั้งคณาจารย์ที่อนุเคราะห์การเก็บข้อมูลในชั้นเรียน คือ 

คณาจารย์สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ได้แก่ 

-อาจารย์ฤทธิชัย เตชะมหัทธนันท์
-ผศ.จริยาวัฒน์ โลหะพูนตระกูล

-ผศ.ธีรโชติ เกิดแก้ว

-อาจารย์จันทนา ยิ้มน้อย

-อาจารย์ปาริชาติ รัตนรักษ์

รวมทั้งคณาจารย์ทุกท่านจาก สาขานิเทศศาสตร์ มสธ. ครับ

สิ่งที่เป็นกำลังใจสำคัญสำหรับผมอีกประการ

ซึ่งยิ่งใหญ่และแข็งแกร่งมาก คือ พระพรจากพระเจ้า

I can do all things through Christ who gives me the strength  (Phillipians 4:13)

God bless us today and always with Joy, Peace and Happiness.

Please remember, God loves you.

Amen.

(จากโครงการวิจัยดุษฎีนิพนธ์ปริญญาเอก

สาขานิเทศศาสตร์ มสธ. บันทึก 17 กุมภาพันธ์ 2557)

 

 

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑

 

 

 

เมื่อคืนวันศุกร์ที่ 24 ม.ค. 2557

 

ผมเริ่มปฏิบัติการ key ข้อมูลดิบงานวิจัยโครงการดุษฎีนิพนธ์ ลงโปรแกรม SPSS

 

 

 

ซึ่งเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งของการดำเนินการวิจัยที่สำคั

 

ต้องระมัดระวังการ key ข้อมูลดิบลงใน SPSS ให้ถูกต้อง

 

ตามตัวแปรในข้อคำถามต่างๆ

 

 

 

เพราะส่งผลต่อการรายงานผลวิจัย

 

การสรุป อภิปรายผล และจัดทำข้อเสนอแนะ

 

 

 

โดยการศึกษาครั้งนี้มีตัวแปรในงานวิจัยครั้งนี้

 

ประมาณ 100 กว่าตัวแปรย่อย และใช้กลุ่มตัวอย่าง 400 คน

 

จึงต้องใช้เวลานานพอสมควรในการดำเนินการขั้นตอนนี้

 

 

 

คืนนี้เป็นวันเริ่มต้น

 

จึงต้องใช้เวลาเพื่อทำความคุ้นเคยสักระยะ

 เพื่อให้ key ข้อมูลได้เร็วมากขึ้น...

 เป็นขั้นตอนที่

 ผมทำไปพร้อมๆ กับการลงสนามวิจัยเก็บข้อมูล

 ซึ่งยังเหลืออีก 2 ครั้ง

หลังจากนั้น

 จึงต้องไปพบกับผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ

เพื่อให้วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ผลสรุปการวิจัยต่อไป  

และ ฯลฯ............. 

 

เหนื่อย ล้า แต่ก็ท้าทาย

 

เพราะความหวานหอมสดชื่นรออยู่วันข้างหน้า .....

 

ขออธิษฐานขอพลังความคิดอย่างเต็มกำลัง

 

ขอพลังสติปัญญาที่ชาญฉลาด

 

จาก “พระเจ้า” นำทางการดำเนินชีวิตในขั้นตอนนี้ต่อไป…..God Bless us. Amen. 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ไปพากย์เสียง "สติ๊ช" (Stitch)

กับ "ลีรอย" (Leroy) แห่งค่ายวอล์ท ดีสนีย์

จากตอนใหม่ล่าสุด

"ลีรอยกับสติ๊ช

จอมแสบเพื่อนซ่า

ฮาข้ามจักรวาล"

ความสุขจากการทำงานที่ได้ใช้ "เสียงของตัวเอง"

เพื่อการสร้างความสุข สนุกสนาน

ให้กับเด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่

ทุกเพศทุกวัยที่ชอบดูหนังการ์ตูน 

แม้วันหนึ่งในอนาคต "กาย-เนื้อ-หนัง-ร่างกายของผม"

จะไม่มีปรากฏให้เห็นแล้ว แต่เสียงแห่งความสุขที่ผมได้ทำไว้

จะยังคงอยู่คู่กับคนรักหนังการ์ตูนตลอดไป

เพื่อสร้างจินตนาการแห่งความรื่นรมย์

สร้างสุนทรียะให้กับเด็กๆ เยาวชน คนเล็ก คนใหญ่ต่อไป

ขอบคุณครูดี "พี่ต๋อง กฤษณะ ศฤงคารนนท์" หรือ Tony-Gecco แห่ง Gecco Studio

ที่.ห้โอกาสและคอยบอกสอน ช่วยชี้แนะให้การใช้เสียงพากย์ตัวแสดงต่างๆ

ทำออกมาได้อย่างมีคุณภาพ

เพราะศาสตร์แห่งการพากย์เสียงหรือพากย์หนังนั้น

ต้องฝึกฝนให้มีทั้งทักษะ เทคนิค

ที่เชี่ยวชาญมากยิ่งๆ ขึ้นไป ทั้งตาดู หูฟัง ปากพากย์

ให้ได้อารมณ์ ให้ปากลิปซิงค์ และอื่นๆ

ที่ต้องนำมาใช้ประกอบในการสร้างเสียงแห่งความสุข

ขอบคุณ "หนุ่ม" ที่ช่วยแต่งเติมให้คุณภาพเสียงออกมาสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น

ขอบคุณ "พี่เอ๋" ที่คอยช่วยประสานส่งข้อมูลข่าวสารถึงกันโดยตลอด

บันทึกไว้เพื่อเป็นประโยชน์ทางการศึกษา (17 กันยายน 2556: 2013)

 

 

 

 

 

 

 

ทำหน้าที่ "พิธีกร" งานแถลงข่าวและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง

โครงการ “ดาว เคมิคอล เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน”

Dow Chemical for Sustainable Industry" 9 ส.ค. 2556

  งานแถลงข่าวและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง

โครงการ ดาว เคมิคอล เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน” 
Dow Chemical for Sustainable Industry
วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2556 เวลา 10:00 น. – 11:15 น.
ณ ห้อง Landmark 2-3 ชั้น 7 โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ
............................................................................ 

              บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด

ผนึกพลังจับมือ 4 กัลยาณมิตรจาก

มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย  

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  

กรุงเทพธุรกิจ

พร้อมได้รับการสนับสนุนจาก

หุ้นส่วนเชิงสร้างสรรค์ไทย-สหรัฐฯ (Thai-US Creative Partnership)

เป็นความร่วมมือขององค์กรภาครัฐ 
ภาคองค์กรพัฒนาเอกชน  
ภาคสื่อสารมวลชน ฯลฯ 
ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราในวันนี้
ที่วางรากฐานเพื่อความยั่งยืนให้กับลูกหลานของเราในอนาคต
เกี่ยวกับแวดวงผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทย
เชื่อมโยงใยไปทั่วโลก                              
ด้วยแนวทางปฏิบัติการทำธุรกิจสีเขียว (Green Business) 
เทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology) 
ดั่งความหวังที่ตั้งเป้าหมายไว้ คือ 
การทำให้อุตสาหกรรมไทยเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว               
ที่สามารถนำไปสู่การเป็นอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนบนเวทีโลก
 
 
       1. คุณโสภณ ผลประสิทธิ์          อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

       2. ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์   ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

       3. คุณจิรศักดิ์  สิงห์มณีชัย        กรรมการผู้จัดการ
                                          บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด  
 
     4. Ms. Carrie Thompson, Deputy Mission Director of the United States Agency for International Development (USAID), Regional Development Mission for Asia (RDMA)                                       
5. คุณณัฐวรา แสงวารินทร์ ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้อำนวยการ บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จำกัด 
..............................................................
 
ถ่ายรูปกับ  ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์   ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
หญิงแกร่ง ทำงานเก่ง คล่องแคล่ว ด้วยรูปแบบสบายๆ
กับรอยยิ้มเปื้อนหน้าอยู่ตลอด


ถ่ายรูปกับ มิสแครี่ ทอมป์สัน จากองค์การสหรัฐอเมริกาเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ,
ภารกิจการพัฒนาภูมิภาคเอเชีย
Ms. Carrie Thompson,
Deputy Mission Director of the United States Agency
for International Development (USAID),
 Regional Development Mission for Asia (RDMA)
มิสแครี่   กรุณาให้กำลังใจในการทำงานสไตล์แบบของผม 
คือ สบายๆ ไม่ทางการจนเกินไป แต่ได้ข้อคิด........
ชื่นใจเหมือนเดิมสำหรับคำชม
แต่ยังคงจะต้องพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป
''better is better than the best''
เพราะ "สื่อมวลชน" มีบทบาทสำคัญ
ในการกระจายข้อมูลข่าวสารที่ดีๆ
ให้ประชาชนได้รับรู้
และชื่นใจได้รวดเร็ว
พร้อมๆ กันเป็นจำนวนมาก

โดยประเด็นสำคัญ คือ 
"อย่าให้ข่าวดีอยู่หน้าใน ข่าวร้ายอยู่หน้าหนึ่ง"
ชั่วนิจนิรันดร....!
........................................................................................

เริ่มเทศกาลสอบกลางภาค
เทอม 1 ปีการศึกษา 2556
ของนักศึกษา
และเป็นเทศกาล "คุมสอบ" ของคณาจารย์
ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
(29 ก.ค. - 4 ส.ค. 2556)
...........................................................................................
ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินประกวด
สุดยอดข่าวอาชญากรรมประจำปี 2555  โดยสมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย
วันที่ 19 กรกฎาคม 2556
สาขาหนังสือพิมพ์  

ข่าวประเภทเชิงสืบสวนสอบสวน
และข่าวเชิงช่วยเหลือสังคม
ในภาพด้านขวาสุด
คือ
  คุณศิโรจน์  มิ่งขวัญ 

 

นายกสมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย 
และคณะกรรมการตัดสิน (ต่อจากคุณศิโรจน์)

 ประกอบด้วย

 
1. ผศ.ดร.พจนา ธูปแก้ว 
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
2. ผศ.ดร.กาญจนา มีศิลปวิกกัย  
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
3. อาจารย์โสภน  กัณหะเสน 
คณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 
4. อาจารย์ณัฐนันท์ ศิริเจริญ  
คณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

เพื่อส่งเสริมกำลังใจให้ "คนทำข่าว เล่าผ่านสื่อ" 
ได้มีพลังใจในการทำงานเป็นกระบอกเสียง
ให้ประชาชนและสร้างสรรค์สังคมไทยให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

 ผลการตัดสินปรากฏดังนี้ คือ 

รางวัลสุดยอดข่าวอาชญากรรมเชิงช่วยเหลือสังคม 

รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่

ข่าวคืนความยุติธรรมแท็กซี่แพะ ของหนังสือพิมพ์ไทยรั

รางวัลสุดยอดข่าวอาชญากรรมเชิงสืบสวนสอบสวน

รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่  

ข่าวแกะรอยเส้นทางซูโดอีเฟรดีน ของหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 

 รางวัลชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่

ข่าวผ่าขบวนการทุจริต กลโกงสอบตำรวจ

ของหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

 รางวัลเกียรติยศเสื้อสามารถ ได้แก่  

ข่าวแก้วิกฤติรองเท้าขยะพิษ 

ข่าวเศร้าใจโกงชาติ ทุจริตสร้างโรงพัก 396 แห่ง  

ของ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ข่าวเก้าอี้ฟาดหัวป้า แกะรอยจากกูเกิลเอิร์ธ

และรางวัลนักข่าวป้ายแดง  

ข่าวสำหรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติการ                      

 โดยรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง ไม่มีผู้สมควรได้รับ 

รางวัลชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่

ข่าวสารพัดอาชีพ นักศึกษาแห่ทำเพียบ รายได้หลักหมื่น 

ของ จันทรเกษมโพสต์

............................................................................................................

ทำหน้าที่พิธีกร ในงาน Gala Dinner

ให้องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ TBCSD

ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 18 มิ.ย. 2556

งานเลี้ยงอาหารค่ำ “เปิดเผยข้อมูล สู่รากหญ้าเพื่อสังคมที่มั่นคง”

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2556 

ณ Synergy Hall ชั้น 6 อาคาร C เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ กรุงเทพฯ

โดยทำหน้าที่พิธีกร ร่วมกับ

ดร.ผกามาศ ถิ่นพังงา และ จักร เติมพงศ์นุรักษ์

 

ภายในงานวันนี้มีปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับ

“การส่งเสริมสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของประชาชน”

(Public’s Right to Know)

โดย H.E. Ms. Sirpa Maenpaa (ซิร์ปา แมนแป)

เอกอัครราชทูตฟินแลนด์ ประจำประเทศไทย

งานนี้มี

คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ 

ประธานองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กล่าวเปิดงาน

มี คุณมีชัย วีระไวทยะ 

ประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 

ขึ้นมอบรางวัลให้นักเขียนรุ่นเยาว์

มี ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์

ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

ให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติจากทุกองค์กร

 

นอกจากนั้นยังมีเอกอัครราชฑูตอังกฤษ  (มาร์ค เคนท์)

ให้เกียรติมาร่วมในงานครั้งนี้ด้วย

 

 

ถ่ายรูปคู่กับท่านเอกอัครราชฑูตอังกฤษ  Mark Kent

Ambassador British Embassy Bangkok

ท่านฑูตน่ารักมาก ให้ความเป็นกันเอง  

และกรุณาชื่นชมการทำหน้าที่พิธีกรของผมด้วย

 Thank you very much. 

ท่านบอกว่า  (ต้องจินตนาการสำเนียงฝรั่งพูดไทย)

"คุณถลอกมาก" คือ ท่านจะบอกว่า "คุณตลกมาก" แต่พอพูดเป็นสำเนียงฝรั่

เลยกลายเป็น "คุณ ถะ-หลอก-มาก" เอ้า....ถลอก ก็ ถลอก ครับ

..........................................................................................................................................

 

University's classroom: HCU [June 5, 2013]

 

 

 

 

 

  

Back to University's classroom again, for my students: HCU [June 3, 2013]

 

 

 

The Seven Keys of Great Teaching

by Oliver DeMille and Rachel DeMille

There are seven principles of successful education; when they are applied, learning occurs. When they are ignored or rejected, the quantity and quality of education decreases. Whatever the student’s individual interests or learning styles, these principles apply. And whatever your role in education—home, public, private, higher education or corporate training—the application of any and eventually all of the Seven Principles will significantly improve your effectiveness and success.

 

 

1. Classics, not Textbooks
 This first key means that in pursuit of a transformational education, in preference to second- or third-generation interpretations we study original sources—the intellectual and creative works of the world’s great thinkers, artists, scientists, etc., in the form they were produced.

 

2. Mentors, not Professors
The professor/expert tells the students, invites them to conform to certain ideas and standards, and grades or otherwise rewards/punishes them for their various levels of conformity. In contrast, the mentor finds out the student’s goals, interests, talents, weaknesses, strengths and purpose, and then helps him develop and carry out a plan to prepare for his unique mission. Various types of mentors are present at different levels of a person’s progress and in different stages of life. 
 

 

3.  Inspire, not Require

Mediocre teachers and schools use the require method; great teachers and schools pay the price to inspire. Instead of asking, “what can I do to make these students perform?,” the great teacher says, “I haven’t yet become truly inspirational. What do I need to do so that these students will see my example and want to do the hard work to get a superb education?”

 

4. Structure Time, not Content

 

 Great teachers and schools encourage students to pursue their interests and passions during their study time.  Of course, this principle is applied differently at different levels of student development.

 

Phases

There are 4 phases of learning: Core Phase, roughly ages 0-8; Love of Learning Phase, roughly 8-12; Scholar Phase, roughly 12-16; and Depth Phase, roughly 16-22. Beyond this come the Applicational Phases of Mission and Impact, where we each set out and accomplish our unique missions in life, and fulfill our role as societal elder and mentor to the rising generation

 

 

5. Quality, not Conformity
With the student feeling inspired and working hard to get a great education, the mentor should give appropriate feedback and help. But the feedback should ideally not take the form of common “grading”, but rather personalized feedback, commenting on the particular strengths of a work, including clarity of expression, original thought, technical precision, correlation of principles and ideas, effectiveness of argumentation or other reader appeal, etc. 
For example, for years George Wythe University utilized a two-grade system: “A” and “DA”, which mean Acceptable and Do it Again. Great teachers inspire quality, demand quality—and they coach the student on how to achieve it.

 

6. Simplicity, not Complexity 
Education means the ability to think, independently and creatively, and the skill of applying one’s knowledge in dealing with people and situations in the real world. 
 

Great teachers train great thinkers, and great leaders, by keeping it simple: students study the greatest minds and characters in history in every field, write about and discuss what is learned in numerous settings, and apply what is learned in various ways under the tutelage of a mentor.

 

7. YOU, not Them
If you think these principles are about improving your child’s or student’s education, you will never have the power to inspire them to do the hard work of self-education. Focus on your education, and invite them along for the ride. Read the classics in all fields, find mentors who inspire and demand quality, structure your days to include study time for yourself, and become a person who inspires great education.

..........................................................................................................................

Co-Op: MCOT [22 Feb 2013]

P' Nai & P' Pop

 

Co-Op again: AB TV: Nation Building / CENTERPOIN Entertainment  [18 Feb 2013]

P' Bo: AB Television

P' Sunny: Centerpoint Entertainment

P' Palm & P' Cheng: Centerpoint Entertainment 

 

................................................................................................................

''Law Enforcement Training Programme

to increase the Press's ability to cover the news.''

By Thai Journalist  Associated  

and Thai Media Law and Policy Center 

ISRA Institute Thai Press DevelopmentFoundation

 6 weeks to get Certificate [January 6 – February 10, 2013]

 

 

Back to school again....''Ph.D Classroom'': STOU [December 22, 2012]

 

 

 

 

Co-Op Supervisor :The Television Production field.

[December 20, 24, 2012]

 

1. Centerpoint Entertainment

 

2. Asia Broadcasting Television LTD...Thai Cable Network

 

 

 

 

 

96.5 MHz. & 96.5 Band in Chairity 8th Anniversary at the Scala Theatre Bangkok

[December 15, 2012]

 

 

 

Go to Ph.D. Classroom, STOU:  Sukhothai Thammathirat Open University

[December 15, 2012]

 

Old Community Survey [December 9, 2012]

 

[Sriyan Market and in front of the SirirajHospital]

 

Enjoyed eating:Noodle Boat Thai Cuisine & Shopping

before I  went back to school again and again........................

 

 

 

 

Again and again and again and again do it again …..

Lit review for my dissertation…[Library HCU: December 7, 2012]

Practiced music with the  ‘’96.5 Band’’

for celebrate 8  years of successful MCOT: Modern Radio 96.5 Mhz.[December 4, 2012]

Student Consulting for…’’RTV Special Advisor Program’’

  [HCU, November 30, 2012]

 

 

Cooperative supervisor :The Television Production field.

 

Information Meeting &The Cooperative Program : MCOT

 [Mass Communication Organization of Thailand, 29 November2012]

 

The Cooperative Program is designed to offer the student intern a chance to gain valuable work experience in the media production field. This practical experience will enhance and reinforce the knowledge gained from Communication Media courses, and allow students to test-drive the exciting media production industry as a career choice. The Cooperative Program should serve as an opportunity for the student to develop patterns of professional behavior and skills, and to apply academic knowledge to a real work situation. Student meets with a Cooperative supervisor, and discusses and agrees on the nature and objectives of the work that will be done in the  Co-op  program. Mentor and Cooperative Supervisor will make the final evaluation of the student's performance in the field experience on the appropriate final evaluation form.

Press Tour  World AIDS Day 2006

 WHO: World Health Organization’’

New Delhi / Mumbai -India

 

 

 

 

 

 

Charity football Match: Ministry of Energy VS. Industrial Estate Authority of Thailand [IEAT] VS. Ministry of Industry Thailand VS. Reporter United VS. All Stars  Channel 3 [18 November 2012]

By  Thailand Environment Institute Foundation (TEI): Established in May 1993, the Thailand Environment Foundation (TEI) is a non-profit, non-governmental organization focusing on environmental issues and the conservation of natural resources in Thailand, Regional and Global levels. The vision of the Thailand Environment Institute is.....

          ".....to be a center of excellence in environmental issues; a source of up-to-date and reliable data; equipped with highly qualified personnel able to promote initiatives towards the sustainable development of our natural resources and the environment; and as such well recognized both locally and internationally."

            

 

 

 

..........................................................................................................

Literature review for my Phd. dissertation [Library: HCU]

 16 November 2012

...........................................................................................................................

Before and After

‘’Reunion Changsilp Gen.28-29-30’’

November 10, 2012 [10/11/12]

ความสุข ความสนุกสนาน เฮฮาแบบเราชาว "ช่างศิลป" วังหน้า

ขอบคุณสถาบันที่รักของพวกเรา คือ  วิทยาลัยช่างศิลป กรมศิลปากร

(ในช่วงปี 2522 - 2526  ที่รุ่น 28 - 29 - 30 กำลังศึกษาอยู่)

ขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านที่รักและเมตตาต่อพวกเราเสมอมา

ขอบคุณรุ่นพี่ 28 - 29 ที่เป็นแรงผลักดัน เป็นแรงบันดาลใจ 

เป็นตัวอย่างให้รุ่น 30 และรุ่นน้องๆ ได้พยายามก้าวต่อไปให้สุดกำลัง

ขอบคุณเพื่อนๆ รุ่น 30 ทุกห้องทุกคน ที่เป็นกำลังใจให้แก่กันและกัน

เพราะไม่ว่าเราจะแยกย้ายกัน เพื่อไปทำภารกิจใดๆ

ในการเลี้ยงชีพและดูแลรับผิดชอบภาระต่างๆ ที่มีอยู่ 

แต่ความเป็นเพื่อนร่วมรุ่นของเรา จะยังคงอยู่ตลอดไป

พบกันอีกครั้ง  เมื่อถึงเวลาที่ฟ้าลิขิต.......สวัสดี

 

 

College of Fine Arts (Changsilp) “Cho. Sor.’’

วิทยาลัยช่างศิลป เดิมมีชื่อว่า "โรงเรียนศิลปศึกษา" จัดตั้งเมื่อ 4 มีนาคมพ.ศ. 2495 เพื่อเป็นโรงเรียนเตรียมมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยศิลปากร สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งผู้ที่สอบได้ชั้นปีที่ 2 และได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 สามารถเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยศิลปากรโดยไม่ต้องสอบคัดเลือก โดยเปิดการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคมพ.ศ. 2495 ในแผนกจิตรกรรมและประติมากรรม หลังจากนั้น ได้เปิดสอนเพิ่มในแผนกช่างสิบหมู่ และแผนกโบราณคดี และมหาวิทยาลัยศิลปากรได้เปลี่ยนหลักเกณฑ์ให้โดยรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เข้าศึกษาต่อได้ แต่ต้องผ่านการสอบคัดเลือกก่อน

ในปี พ.ศ. 2500 มีการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่ เรียกว่า "โรงเรียนศิลปศึกษาเตรียมมหาวิทยาลัยศิลปากร" และได้ยุบแผนกช่างสิบหมู่ คงเหลือไว้เพียง 2 แผนก และเรียกชื่อใหม่ว่า แผนกเตรียมศิลปและแผนกเตรียมโบราณคดี นอกจากนั้น ยังได้โอนมาสังกัดกองหัตถศิลป กรมศิลปากร และในปี พ.ศ. 2501 โรงเรียนศิลปศึกษาได้กลับไปสังกัดอยู่กับมหาวิทยาลัยศิลปากรอีกครั้ง และเมื่อมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ไปสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในปี พ.ศ. 2503 โรงเรียนศิลปศึกษาจึงกลับมาสังกัดกองหัตถศิลป กรมศิลปากรดังเดิม และพ้นฐานะจากการเป็นโรงเรียนเตรียมของมหาวิทยาลัยศิลปากร รวมทั้ง ได้ยุบเลิกแผนกโบราณคดี คงเหลือแต่แผนกจิตรกรรมและประติมากรรมแผนกเดียว

ต่อมา พ.ศ. 2504 มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมศิลปากรใหม่ และมีการตั้งกองศิลปศึกษาขึ้น โรงเรียนศิลปศึกษาจึงมีฐานะเป็นแผนกหนึ่งในกองศิลปศึกษา พร้อมทั้งได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนช่างศิลป" ต่อมา กระทรวงศึกษาธิการได้ยกฐานะโรงเรียนช่างศิลป เป็น "วิทยาลัยช่างศิลป" เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์พ.ศ. 2519

ปัจจุบัน (2555) วิทยาลัยช่างศิลป เป็นสถาบันการศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรม โดยจัดการเรียนการสอนในสาขาศิลปะ ทั้งศิลปะไทยประเพณีและศิลปะร่วมสมัย

วันที่ 10 เดือน 11 ปี 12  [10/11/2012] พบกับ ''งานคืนสู่เหย้า....ชาว ช.ศ. ยี่ห้อ ช่างศิลป'' รุ่น 28-29-30
ณ โรงแรมรัตนโกสินทร์ สนามหลวง 18.00 เป็นต้นไป
(ไม่กำหนดเวลาเลิกงาน  เพราะอาจเลิกเร็วบ้าง ช้าบ้าง อะไรบ้าง......ตามอำเภอใจ)
Three Generations 28-29-30 "Reunion".  ''Cho. Sor.'' Changsilp

 Ars Longa, Vita Brevis: ศิลปะยืนยาว ชีวิตสั้น [ศิลป์ พีระศรี]

ขอบคุณเพื่อน ''แขก ห้อง ข''  ช.ศ. 30 ที่ทำโปสเตอร์สวยๆ ให้

''Almshouse''

Wat Huay Mongkol Temple Hua Hin, Thailand

 [November 3, 2012]

Temple of the famous monk Luang Phor Thuad

Luang Phor Thuad, the famous Thai monk

Luang Phor Thuad, whose name is sometimes spelled Luang Phor Thuat, lived some 400 years ago in Southern Thailand. He is now famous all over the country for the miracles that he performed. It was said that Luang Phor Thuad turned salt water into fresh, drinkable water on multiple occasions.[Renown travel]

Served as Special Projects Committee. [RTV]

HCU, November 2, 2012.

 

 

Go to Class ''PhD Courses''

How to Find Information in a Digital Library

[October 6, 2012] STOU.

 

 

Curriculum Vitae
Academic Presentations, At the beginning of a school year 2009 until now 

                                  ประวัติการเผยแพร่และนำเสนอผลงานวิชาการ

                                                          นายณัฐนันท์  ศิริเจริญ

                                            อาจารย์ประจำ คณะนิเทศศาสตร์ มฉก.

                                                         ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552

 

1.       นำเสนอผลงานบทความวิจัยเรื่อง

การปรับกลยุทธ์ดำเนินงานวิทยุธุรกิจในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ 2552” 

Changing in Strategy Plan of Business Radio Production

through Economy Crisis Period 2552

การเผยแพร่ : 

ตีพิมพ์เผยแพร่ใน Proceedings หนังสือรวบรวมบทความที่นำเสนอในการประชุมวิชาการและวิจัยประจำ

ปี 2552 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

-นำเสนอ “ภาคบรรยาย” วันที่ 3 กันยายน 2552

2.       บทความวิชาการเรื่อง

อิทธิพลของนักจัดรายการประเภทคุยข่าวการเมืองในสื่อวิทยุกระจายเสียง

ที่มีผลกระทบต่อสถานการณ์ทางการเมือง”

การเผยแพร่ : 

ตีพิมพ์เผยแพร่ใน Journal วารสารวิจัยของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประจำ กรกฎาคม กันยายน ปี 2552

3.       บทความวิชาการเรื่อง   

ทำอย่างไรในการผลักดันนโยบายสาธารณะและการตรวจสอบการดำเนินงานภาครัฐ

How can we advocate public policyand evaluate governmentoperations?

การเผยแพร่ : 

ตีพิมพ์เผยแพร่ใน Proceedings หนังสือรวบรวมบทความที่นำเสนอในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 11 ประจำปี 2552 (KPI Congress XI)

ในหัวข้อ ความขัดแย้ง ความชอบธรรมและการปฏิรูประบบรัฐ: การจัดสรรผลประโยชน์ที่เป็นธรรม

ในสังคมไทย ” (Conflict, Legitimacy and Government Reform: Equitable Allocation of Resources in Thai Society) โดยสถาบันพระปกเกล้า

-นำเสนอ “ภาคบรรยาย” วันที่ 6 พฤศจิกายน 2552  ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ

4. บทความวิจัยเรื่อง

ปัจจัยและการใช้จิตวิทยาในการสื่อสารการเมืองเพื่อช่วยสร้างความสมานฉันท์ให้กับสังคมไทย”Factors &   Psychology Uses in Politic Communications for Social Thai Reconciliation

การเผยแพร่ : 

ตีพิมพ์เผยแพร่ใน Proceedings หนังสือรวบรวมบทความที่นำเสนอในการประชุมนานาชาติเรื่องกระแสและแนวโน้มของโลกในการวิจัยปฏิบัติการ การวัด การประเมิน สถิติทางการศึกษาและจิตวิทยา  (โครงกาประชุมสัมมนาการวิจัย วัดผลและประเมินผลสัมพันธ์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 18) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

-นำเสนอ “ภาคบรรยาย” วันที่ 28 มกราคม 2553 

5.       บทความวิจัยเรื่อง  การใช้จิตวิทยาด้านการพูดสื่อสารของนักการเมืองที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและความนิยมของประชาชน

Using Psychologically Public Speaking Communication of the Politicians  Towards the People’s Satisfaction and Admiration

การเผยแพร่ : 

ตีพิมพ์เผยแพร่ใน Proceedings หนังสือรวบรวมบทความที่นำเสนอในการประชุม ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการครั้งที่ 4 ประจำปี 2552 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

นำเสนอ “ภาคบรรยาย” และโปสเตอร์ วันที่ 30 มกราคม 2553 

6.       บทความวิจัยเรื่อง: การใช้กลยุทธ์นวัตกรรมสื่อสารการเมืองโดยสันติวิธี

เพื่อแก้ไขความขัดแย้งทางการเมืองของสังคมไทย

: Using The Innovative Political Communications Strategies

by  Non-violence for Solving Political Conflict  in Social Thailand

การเผยแพร่ : 

ตีพิมพ์เผยแพร่ใน Proceedings หนังสือรวบรวมบทความที่นำเสนอในการประชุม

เรื่อง งานวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    

โดยโครงการจัดตั้งกองส่งเสริมการวิจัยฯ สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 4  ปี 2553

ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

-นำเสนอ “ภาคบรรยาย” วันที่ 9 สิงหาคม 2553

 7.       บทความวิจัยเรื่อง : การสร้างสังคมใหม่ด้วยสื่อมวลชนสร้างสรรค์

:Establishing the New Society with Creative Mass Media 

การเผยแพร่ : 

ตีพิมพ์เผยแพร่ใน Proceedings หนังสือรวบรวมบทความที่นำเสนอในการประชุม

เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครบ 32 ปี  

โครงการสื่อสร้างสรรค์...ผ่านวิกฤตสู่การสร้างสังคมใหม่

โดย สาขานิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ณ ห้องประชุม 2015 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มสธ.

-นำเสนอ “ภาคบรรยาย” วันที่ 1 กันยายน 2553

8.        บทความวิจัยเรื่อง : วิธีการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพในกลุ่มวิชานิเทศศาสตร์  กลุ่มตัวอย่างกรณีศึกษา : วิชาสุนทรียศาสตร์: The Communication Approach for Efficient Learning in Group of Communication Arts Courses;Sample Size for Case Study: Aesthetics.

 การเผยแพร่ : 

ตีพิมพ์เผยแพร่ใน Proceedings หนังสือรวบรวมบทความที่นำเสนอในการประชุม

วิชาการและเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2553

กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ 16 – 18  กันยายน  2553 ณ โรงแรม เจ บี หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

9.       บทความวิจัยเรื่อง : Using The Innovative Political Communications Strategies by

Non-violence for Solving Political Conflict in Social Thailand

การเผยแพร่ :

บทความวิจัยได้รับคัดเลือกเข้าร่วมนำเสนอ ณ ประเทศญี่ปุ่น

ในงานประชุมวิชาการ “MediAsia2010 : The Asian Conference on Media and Mass

Communication October 28-30 2010, The Ramada Osaka, Osaka, Japan The

International Academic Forum 

10.   บทความวิจัยเรื่อง : บทบาทที่เหมาะสมของสื่อมวลชนในภาวะความขัดแย้งทางการเมืองสูง: Appropriation Role of Mass Media in High Political Conflict Situation

การเผยแพร่ : 

ตีพิมพ์เผยแพร่ใน Journal “วารสาร” ของสมาคมส่งเสริมการวิจัย    

          ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 กันยายนธันวาคม 2553 

11.   บทความวิจัยเรื่อง : ผลกระทบจากการเปิดรับข่าวสารทางการเมืองจากผู้ดำเนินรายการเล่าข่าวการเมืองผ่านทางสื่อทีวีดาวเทียมและสื่อวิทยุชุมชน  The Impact of Exposure of Political News by the  Political News Presenters Through the Satellite TV and Community Radio

     การเผยแพร่ : 

ตีพิมพ์เผยแพร่ใน Proceedings หนังสือรวบรวมบทความที่นำเสนอในการประชุม วิชาการ  ครั้งที่ 49 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ

-นำเสนอ “ภาคบรรยาย” วันที่ 3  กุมภาพันธ์ 2554

12. การประชุมวิชาการในกลุ่มสถาบันเครือข่าย ครั้งที่ 1 เรื่อง การวิจัยและทฤษฎีการสื่อสาร  ร่วมนำเสนอบทความวิจัยภาคบรรยายเรื่อง “การใช้จิตวิทยาสร้างสรรค์สื่อเพื่อสร้างความสมานฉันท์ให้กับสังคม”

กลุ่มสถาบันเครือข่าย ได้แก่  .สยาม, .เชียงใหม่, .รังสิต, .นเรศวร และ ม.หัวเฉียวฯ  

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554  ณ ห้องประชุม มิลลิเนียม ชั้น 19

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.สยาม บางแค  กรุงเทพฯ

13. Regional Conference “New Media for ASEAN Development” SUKHOTHAI THAMMATHIRAT OPEN UNIVERSITY and other ASEAN Universities. 21 April 2011 : STOU, Nonthaburi Province,

Thailand.To present English academic paper  at an academic conference.

“New Media for New Opportunities in Thailand under The ASEAN Context.”

จัดโดยสาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ 21 เมษายน 2554  มสธ.

เมืองทองธานี จ.นนทบุรี   

14. The 2nd International The South East Asia Research Centre for Communication and Humanities SEARCH Conference 2011. Saturday 28th & Sunday 29th May ๒๐๑๑.Kuala Lumpur, Malaysia, Organizer: School of Communication, Taylor's University. To present English academic paper  at an academic conference.  “The Value added Administration in  Creative Economy Age by Using New Media International Communication Innovation”.  

จัดโดย School of Communication, Taylor's University. (Search : The South East Asia Research Centre for Communication and Humanities)  วันที่ 28 – 29 พฤษภาคม 2554  

15. บทความวิชาการ ได้รับคัดเลือกนำเสนอและตีพิมพ์ลง “วารสาร IJIMT. Selection and/or peer-review under responsibility of ICIMT 2011ชื่อเรื่อง “Strategies of New Media using New Technology in Creative Economy เขียนร่วมกับ ผศ.ดร.วรลักษณ์ วงศ์โดยหวัง ศิริเจริญ คณะวิทยาศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดโดย 2011 3rd International Conference on

Information and Multimedia Technology (ICIMT 2011)  วันที่ 28-30 December 2011, Dubai, UAE  ณ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์

16. บทความวิจัยสื่อสารสุขภาพ ได้รับพิจารณาตีพิมพ์และนำเสนอภาคบรรยาย

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 14 กุมภาพันธ์ 2555

 

17. บทความวิชาการ เรื่องการใช้สื่อบูรณาการเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองกับอนาคตประชาธิปไตยไทย

 ได้รับพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารของมหาวิทยาลัยศิลปากร เดือนมิถุนายน 2555

 

18. บทความวิชาการ ได้รับการพิจารณาลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารบัณฑิตอาสา

ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับเดือนมิถุนายน 2555

 

19. นำเสนอบทความวิจัย เรื่อง MIL for Thai Youths เมืองนาเด้นท์ เประเทศเนเธอแลนด์ เขียนร่วมกับ ผศ.ดร.วรลักษณ์ วงศ์โดยหวัง ศิริเจริญ คณะวิทยาศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

จัดโดย WASET

 

 สรุปการนำเสนอผลงานวิชาการ

การให้บริการทางวิชาการ

 และการฝึกอบรม

                                                              ปีการศึกษา 2552

ครั้งที่ 1.   เรื่อง การประชาพิจารณ์ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการที่ไม่ใช่คลื่นความถี่ชั่วคราว (กิจการโทรทัศน์ที่มีการบอกรับสมาชิก)   โดยคณะอนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ในคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.)  วันที่ 22 พฤษภาคม 2552 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ 

 

ครั้งที่ 2.  โครงการกรุงไทยต้นกล้าสีขาว  ครั้งที่ 3  “Training for the trainers”  (กรุงเทพฯ และภาคกลาง)  โดย บมจ. ธนาคารกรุงไทย ร่วมกับ มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เสริมสร้างทุนทางปัญญา  เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนระหว่าง วันที่ 28 -  29 พฤษภาคม 2552 ณ โรงแรมใบหยก กรุงเทพฯ  ติดต่อ คุณญารวี ภู่พวงทอง ฝ่ายเสริมสร้างทุนทางปัญญาและ

กิจกรรมเพื่อสังคม  บมจ.ธนาคารกรุงไทย   โทร  083-812-9000

 

ครั้งที่ 3.  เข้าร่วมรับฟังแถลงผลการศึกษาวิจัยโครงการที่ปรึกษาเพื่อกำหนดต้นทุนการบริการเชิงสังคมและการวางระบบบัญชีการบริการเชิงสังคมของขสมก.  โดยสถาบันพระปกเกล้า วันที่ 16 มิถุนายน 2552

ณ ห้องสุขุมนัยประดิษฐ์  สำนักงาน กพ.นนทบุรี  โทร :  02-5277830-9 ต่อ 2310 และ 2302  และ www.kpi.ac.th

 

ครั้งที่ 4.   ประชุมสัมมนาเรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.. 2550 เพื่อควบคุมและจัดระเบียบหนังสือพิมพ์ โดยสำนักหอสมุดแห่งชาติ  ศูนย์สารนิเทศห้องสมุด และ

สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มนิติการ  วันที่ 18 มิถุนายน 2552 ณ ห้องประชุมสำนักหอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพฯ โทร: 02 – 2817533 / 02 – 2815212 ต่อ 102 , 103 Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ครั้งที่ 5.   ประชุมสัมมนาเรื่อง “ Mix & Match IT Solution for Educational  Sectors  Conference” โดยนิตยสาร WindowsITPro  และผู้ให้บริการระบบไอทีโซลูชั่น ได้แก่ บริษัทชาร์ป ไทย จำกัด -บริษัทแคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด  -บริษัท APC By  Schneider  Electric (ประเทศไทย) จำกัด  -บริษัท Iyeo Electronics (ประเทศไทย) จำกัด  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   วันที่ 25 มิถุนายน  2552 ณ ห้องบอลลูม 1 ชั้น 3 โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ ติดต่อคุณกรกต เสริมทรัพย์  โทร : 02 – 245-2133-34 , 02-246-4250,52 โทรสาร 02-246-4251 Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ครั้งที่ 6.   ประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง “2552 ปีแห่งคุณภาพการอุดมศึกษาโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  วันที่ 2 กรกฎาคม 2552  ณ อาคารอิมแพ็ค คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์  ศูนย์แสดงสินค้า และการ

ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี  โทร : 02 – 617-5374, www.mua.go.th/higher_education2009.htm

 

ครั้งที่ 7.  งานมหกรรมวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  โดย กระทรวงวัฒนธรรม วันที่ 11 สิงหาคม 2552  ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  . พระราม 9 กทม  www.m-culture.go.th/

 

ครั้งที่ 8.    ประชุม "การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2552" (Thailand Research Expo 2009)  จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  วันที่ 26 - 27  สิงหาคม 2552 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ณ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ โทร. 0 2561 2445, 0 2940 5743-44 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ครั้งที่ 9.  นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการและวิจัยประจำปี 2552โดยได้ผ่านการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์บทความวิจัยรูปแบบบรรยายเรื่อง  การปรับกลยุทธ์ดำเนินงานวิทยุธุรกิจในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ 2552”  Changing in Strategy Plan of Business Radio Production Through Economy Crisis Period 2552 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง วันที่ 3 กันยายน

2552 ณ ห้องประภาศน์อวยชัย   อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหง โทร 02-3108119 / 02-3108696   คุณกัลยา และว่าที่ ร.. ภูวเรศ ครุฑแก้ว  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หมายเหตุ : บทความเรื่อง อิทธิพลของนักจัดรายการประเภทคุยข่าวการเมืองในสื่อวิทยุกระจายเสียงที่มีผลกระทบต่อสถานการณ์ทางการเมือง  ได้คัดเลือกลงตีพิมพ์ในวารสารวิจัยของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประจำปี 2552

 

ครั้งที่ 10.  สัมมนา “SIPA Cloud Computing”  จัดโดย สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  วันที่ 28 ตุลาคม พ..2552  

ณ ห้องอินฟินิตี้ โรงแรม Pull Man Bangkok King Power ถนนรางน้ำ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร 02 – 1417100

 

ครั้งที่ 11. การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศหลักเกณฑ์คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.)  เรื่องค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ (โทรทัศน์ที่มีการบอกรับสมาชิก)  จัดโดยคณะทำงานกิจการไม่ใช้คลื่นความถี่ ในคณะอนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ วันที่ 30 ตุลาคม  2552    โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ ถ. วิภาวดีรังสิตกรุงเทพฯกลุ่มงานสำนักเลขานุการคณะอนุกรรมการ วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  โทรสาร. 02- 2710579 "tomtam socute" <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. >

 

ครั้งที่ 12.  สัมมนา สื่อวิทยุ โทรทัศน์ไทย 2552 “Thailand Media Forum 2009”สมาพันธ์สมาคมนักวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2552  ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์

 โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด์ กทม.

 

ครั้งที่ 13.  การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 11 ประจำปี 2552 (KPI Congress XI) ในหัวข้อ ความขัดแย้ง ความชอบธรรมและการปฏิรูประบบรัฐ: การจัดสรรผลประโยชน์ที่เป็นธรรมในสังคมไทย

(Conflict, Legitimacy and Government Reform: Equitable Allocation of Resources in Thai  Society) โดยสถาบันพระปกเกล้า ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2552 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถ.ราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ  โดยได้รับการคัดเลือกเพื่อนำเสนอบทความวิชาการรูปแบบบรรยายในการประชุมกลุ่มย่อยที่ 5 ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552  ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถ.ราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ   ชื่อเรื่อง   ทำอย่างไรในการผลักดันนโยบายสาธารณะและการตรวจสอบการดำเนินงานภาครัฐ (How can we advocate public policyand evaluate governmentoperations?)

 

ครั้งที่ 14.  งานสัมมนาวิชาการ “The NTC Year End Conference 2009”  เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์และมุมมองเกี่ยวกับการพัฒนากิจการโทรคมนาคม  สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 87 .พหลโยธิน ซ.8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม 10400 โทรศัพท์ 022710151-60  วันที่ 15-17 ธันวาคม 2552 ณ โรงแรมโฟร์ ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ 

 

ครั้งที่ 15.   การประชุมนานาชาติเรื่องกระแสและแนวโน้มของโลกในการวิจัยปฏิบัติการ การวัด การประเมิน สถิติทางการศึกษาและจิตวิทยา (โครงการประชุมสัมมนาการวิจัย วัดผลและประเมินผลสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18) โดยสาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ณ โรงแรมราชศุภมิตร อ.เมือง จ.กาญจนบุรี  โดยได้รับการคัดเลือกเพื่อนำเสนอบทความวิจัยรูปแบบบรรยาย ในการประชุมกลุ่ม

ย่อยที่ 4 ในวันที่ 27– 28  มกราคม 2553  ชื่อเรื่อง บทความวิจัย เรื่อง ปัจจัยและการใช้จิตวิทยาในการสื่อสารการเมืองเพื่อช่วยสร้างความสมานฉันท์ให้กับสังคมไทย  (Factors &   Psychology Uses in Politic Communications for Social Thai Reconciliation)  ติดต่อ ดร.ศุภลักษณ์ สัตย์เพริศพราย 081-2070126    ธนัชชา คำเกลี้ยง 083-6068627   อุษา สงนุ้ย 081-8521008   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ http://coit.kru.ac.th/irme2010.html

 

ครั้งที่ 16.   งาน “ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการครั้งที่ 4 ประจำปี 2552” โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   ที่ตั้ง : ตึกบัณฑิตวิทยาลัย เลขที่ 114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 5618 , 5667  โทรสาร. 02-2584119   หรือที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   วันที่ 29-30 มกราคม 2553 ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110   โดยได้รับการคัดเลือกเพื่อนำเสนอบทความวิจัยในรูปแบบภาคโปสเตอร์   ชื่อเรื่อง  การใช้จิตวิทยาด้านการพูดสื่อสารของนักการเมืองที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและความนิยมของประชาชน  (Using Psychologically Public Speaking Communication of the Politicians  Towards the People’s Satisfaction and Admiration)

 

ครั้งที่ 17.   การสัมมนาวิชาการระบบการนำส่งข้อมูลในการจัดการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิงด้วยซอฟท์แวร์เปิดเผยรหัส” (e-Learning Delivery System : Opensource Initiative) วันที่ 23 มีนาคม 2553 ณ ห้องประชุมประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 

ครั้งที่ 18.  การสัมมนาประจำปี Transforming Businesses for a Better Future   วันที่ 26 เมษายน 2553   ณ ห้อง เลอ คองคอร์ด บอลรูม (Le Concorde Ballroom) โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด (Swissotel LE CONCORDE)  ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ โดยคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

 

 

ปีการศึกษา 2553

 

ครั้งที่ 1.    เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง Communication  Research in the Age of Convergence โดย  Professor Dr.Stephen McDowell, Director of School of Communication, Florida State University จัดโดยสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   ในวันที่ 28 มิถุนายน ระหว่างเวลา 9.00-12.00 . ณ ห้อง 1608 อาคารบริหาร  ชั้น 6 (มีล่ามแปลเป็นภาษาไทย)  สาขาวิชานิเทศศาสตร์

มสธ. โทร. 02 504 8386, 02 504 8400 โทรสาร 02 503 3580 หรือ ติดต่อคุณนาฏยา พิมเสน email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

หมายเหตุ : กิจกรรมนี้จัดสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก สาขานิเทศศาสตร์ มสธ. รุ่น 1 และ รุ่น 2

 

ครั้งที่ 2.    นำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายการประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 4 เรื่อง งานวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     โดยโครงการจัดตั้งกองส่งเสริมการวิจัยฯ สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วันที่  9 – 10 สิงหาคม 2553 ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้ประสานงาน: ณัชชา อักษรศรี โทรศัพท์ : 0-4535-3035, 0-4535-3042 โทรสาร : 0-4528-8508   อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      http://www.ubu.ac.th/~sme/ubusymposium_4/

 

ครั้งที่ 3.   การบรรยายโดยอาจารย์ชาวต่างประเทศในสาขาสารสนเทศ เรื่อง Writing Research Article   ณ ห้องประชุม 234   อาคารสัมมนา  2   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   .นนทบุรี  วันที่ 20 สิงหาคม 2553 เวลา 13.00-16.00 น.  ติดต่อได้ที่ ผศ.ดร.มนวิภา วงรุจิระ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    Phone: +66 2 504 8384  Fax: +66 2 503 3579    หรือ คุณวรากร สาขาวิชาศิลปศาสตร์  โทรภายใน. 8516-7  

 

ครั้งที่ 4.   นำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายงานเสวนาวิชาการเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครบ 32 ปี  โครงการสื่อสร้างสรรค์...ผ่านวิกฤตสู่การสร้างสังคมใหม่

โดย สาขานิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ 1 กันยายน 2553 ณ ห้องประชุม 2015 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มสธ. โทร 02- 503-3579, 02-504-8386 โทรสาร 02-503-3580 สาขานิเทศศาสตร์ มสธ <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ครั้งที่ 5.   โครงการสัมมนา เรื่องโอกาสหลังวิกฤตท่องเที่ยวไทยวันที่ 13 กันยายน 2553 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนต์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

 

ครั้งที่ 6.    ผลงานวิจัยได้รับการคัดเลือกตีพิมพ์และนำเสนอภาคบรรยาย นำเสนอในกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง วิธีการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพในกลุ่มวิชานิเทศศาสตร์  กลุ่มตัวอย่างกรณีศึกษา : วิชาสุนทรียศาสตร์: The Communication Approach for Efficient Learning in Group of Communication Arts Courses;Sample Size for Case Study: Aesthetics. งานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2553 วันที่ 16 – 18  กันยายน  2553 ณ โรงแรม เจ บี หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

ครั้งที่ 7.   วิทยากรอบรมเจ้าหน้าที่ในโครงการฝึกอบรมบุคลากรของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย  เรื่อง “การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์”   วันที  5  ตุลาคม  2553  ณ อาคารสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย จ. นนทบุรี

 

ครั้งที่ 8.   โครงการสัมมนาเชิงบูรณาการวิชาการด้านนิเทศศาสตร์แก่นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต  จัดโดย สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2553 ณ ห้อง 233 และ 234 อาคารสัมมนา 2 มสธ. จ. นนทบุรี

 

ครั้งที่ 9.  โครงการ Research Zone (2011) : Phase 36 ของศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย  เรื่องเทคนิคการเลือกพื้นที่การวิจัย   โดย รศ.ดร. สุพักตร์  พิบูลย์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  การเก็บรวบรวมข้อมูล : แบบสัมภาษณ์และแบบสังเกต โดย  รศ.ดร. โยธิน แสวงดี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล  จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) วันที่ 11 – 14 มกราคม 2554 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย   ชั้น 4 วช. กรุงเทพฯ

 

ครั้งที่ 10.  วิทยากรอบรมการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ ให้กับบุคลากรในองค์กรเครือข่ายที่ดำเนินภารกิจด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เรื่องการสร้างสรรค์ประเด็นข่าว และการเขียนข่าวเพื่องานประชาสัมพันธ์จัดโดยฝ่าย

ประชาสัมพันธ์สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย  วันที่  25 มกราคม 2554  ณ ห้องประชุมธีระ  พันธุมวนิช  ชั้น 6 สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย จ.นนทบุรี

 

ครั้งที่ 11. โครงการสัมมนาวิชาการ เท่าทันสื่อ ครั้งที่ 1  "ไทย – ทัน - สื่อ" จัดโดย เครือข่ายเท่าทันสื่อ

ประเทศไทย  แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.)  มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) สนับสนุน โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) วันที่ 27 มกราคม 2554   ณ ห้องประชุม เจเจ ฮอลล์  ชั้น 7  ห้างสรรพสินค้า เจเจมอลล์ จตุจักร กรุงเทพฯ

 

ครั้งที่ 12. านการประชุมทางวิชาการ  ครั้งที่ 49  ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  นำเสนอ “ภาคบรรยาย”  ชื่อบทความวิจัย : ผลกระทบจากการเปิดรับข่าวสารทางการเมืองจากผู้ดำเนินรายการเล่าข่าวการเมืองผ่านทางสื่อทีวีดาวเทียมและสื่อวิทยุชุมชน  The Impact of Exposure of Political News by the  Political News Presenters  Through the Satellite TV and Community Radio. ตีพิมพ์ในเอกสารประกอบการประชุม: Proceeding  จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วันที่  3  กุมภาพันธ์ 2554 ณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  กรุงเทพฯ

 

ครั้งที่ 13.  การประชุมวิชาการในกลุ่มสถาบันเครือข่าย ครั้งที่ 1 เรื่อง การวิจัยและทฤษฎีการสื่อสาร  ร่วมนำเสนอบทความวิจัยภาคบรรยายเรื่อง “การใช้จิตวิทยาสร้างสรรค์สื่อเพื่อสร้างความสมานฉันท์ให้กับสังคม” กลุ่มสถาบันเครือข่าย ได้แก่  .สยาม, .เชียงใหม่, .รังสิต, .นเรศวร และ ม.หัวเฉียวฯ  วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554  ณ ห้องประชุม มิลลิเนียม ชั้น 19 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.สยาม บางแค  กรุงเทพฯ

 

 

 

ครั้งที่ 14. งานสัมมนาวิชาการ “โลกร้อนกับชีวิตคนไทย”โดย สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) โครงการของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย คณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย (TBCSD) องค์กรร่วมจัด บริษัท โตโยต้า

มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัดวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554ณ อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค  เมืองทองธานี  .นนทบุรีโทรศัพท์ 02 503 3333 ต่อ 221 และทางเว็ปไซต์  www.tei.or.th

 

ครั้งที่ 15. งานสัมมนา  Flooding impact to Thai Business… How to prepare?  จัดโดยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ห้องลาเวนเดอร์ ชั้น 2 โรงแรมรามาการ์เด้น วิภาวดีรังสิต

กรุงเทพฯ กุหลาบ รอดทอง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร 02-5044801  และทางเว็ปไซต์  www.tei.or.th

 

ครั้งที่ 16.  การฝึกอบรม หลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ขององค์กร ประจำปีงบประมาณ 2554” รุ่นที่ 1  (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือ)  เรื่อง เทคนิคการเขียนข่าว และการนำเสนอข่าว / ฝึกปฏิบัติ-ความหมายและองค์ประกอบของข่าว -การคัดเลือกแหล่งข่าว การรวบรวมข้อมูลข่าวโครงสร้างและรูปแบบการเขียนข่าว การนำเสนอข่าว การฝึกปฏิบัติ จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม วันที่  8 มีนาคม 2554 ณ ห้องประชุมชั้น 10 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เขตบางพลัด กรุงเทพฯ  กลุ่มพัฒนาบุคลากร กระทรวงวัฒนธรรม www.m-culture.go.th/hrd

 

ครั้งที่ 17.  การฝึกอบรม หลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ขององค์กร ประจำปีงบประมาณ 2554” รุ่นที่ 2  (ภาคกลาง ภาคใต้) เรื่อง เทคนิคการเขียนข่าว และการนำเสนอข่าว / ฝึกปฏิบัติจัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  วันที่ 15 มีนาคม 2554 ณ ห้องประชุมชั้น 10 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เขตบางพลัด กรุงเทพฯ  กลุ่มพัฒนาบุคลากร กระทรวงวัฒนธรรม

 

ครั้งที่ 18. การประชุมภาคีเครือข่ายท้องถิ่น ชุมชน เพื่อขยายผลวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ำ โดยเป็นผู้ดำเนินรายการช่วงแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง ความร่วมมือของท้องถิ่นกับการป้องกันการจมน้ำ ประเด็น : เด็กห่างไกลได้วัคซีนป้องกันภัยจมน้ำ  จัดโดยสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  วันที่ 30 มีนาคม 2554 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวชั่น กรุงเทพฯ คุณสุชาดา  เกิดมงคลการ  สำนักโรคไม่ติดต่อ

กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข  โทร. 089-2188159, 02-9510402

 

ครั้งที่ 19.  งานแถลงข่าวพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการส่งเสริมคาร์บอนฟุตพริ้นท์บนผลิตภัณฑ์ (Carbon footprint of Product) จัดโดย สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วันที่ 5 เมษายน 2554ห้องอินทรานิล ชั้น 3 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอร์คอง คุณเงาะ นิรมล  โทร 081-3472744  และ niramon chatreecharn <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. >This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ครั้งที่ 20.  การสัมมนาเรื่องแนวทางการลดการเผาในไร่อ้อย จัดโดยคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย/การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย/กรมส่งเสริมการเกษตร/กรมควบคุมมลพิษ/บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด/สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย  วันที่  26 เมษายน 2554 ห้อง President 1-2 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ กุหลาบ รอดทอง 02-5044801 และ www.tei.or.th

 

ครั้งที่ 21.  Regional Conference “New Media for ASEAN Development” SUKHOTHAI THAMMATHIRAT OPEN UNIVERSITY and other ASEAN Universities. 21 April 2011 : STOU, Nonthaburi Province, Thailand.To present english academic paper  at an academic conference. “New Media for New Opportunities in Thailand under The ASEAN Context.” จัดโดยสาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ 21 เมษายน 2554  มสธ. เมืองทองธานี จ.นนทบุรี  รศ.ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์ 02-5033580 และ http://www.stou.ac.th

 

ครั้งที่ 22. The 2nd International The South East Asia Research Centre for Communication and Humanities SEARCH Conference 2011. Saturday 28th & Sunday 29th May ๒๐๑๑.Kuala Lumpur, Malaysia, Organizer: School of Communication, Taylor's University. To present english academic paper  at an academic conference.  “The Value added Administration in  Creative Economy Age by Using New Media International Communication Innovation”.  จัดโดย School of Communication, Taylor's University. (Search : The South East Asia Research Centre for Communication and Humanities)  วันที่ 28 – 29 พฤษภาคม 2554  Ngim Mei Yee SEARCH Secretariat Taylor’s University Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   และ http://search.taylors.edu.my/conference/conference.htm

 

ปีการศึกษา 2554

 

ครั้งที่ 1. ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรบรรยายเรื่อง รูปแบบและวิธีการสื่อสารองค์ความรู้ในโรงเรียนและชุมชน จากโครงการทุนสนับสนุนงานวิจัยท้องถิ่นของเยาวชน เตรียมความพร้อมเยาวชน เพื่อทำงานวิจัยท้องถิ่นผลของสภาวะโลกร้อน ต่อระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2554

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม ทีเค. พาเลซ  ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

จัดโดยกองทุนสุขภาพกับสภาวะโลกร้อน สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย คณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย

 

ครั้งที่ 2. ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดำเนินการอภิปรายในหัวข้อ “สื่อมวลชนกับการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การสื่อสารสาธารณะและความเชื่อมโยงกับการดำเนินงานด้านสาธารณสุข (สคร.๓)” จากโครงการพัฒนารูปแบบการสื่อสารความเสี่ยง เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ด้านการป้องกับควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ปีงบประมาณ 2554สำนักงานควบคุมโรคที่ ๓ จังหวัดชลบุรี (สคร.$๓ ชลบุรี) วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2554 โรงแรมการ์เด้น วีวิว รีสอร์ทพัทยา จังหวัดชลบุรี

 

ครั้งที่ 3. บรรยายพิเศษ หัวข้อ “การจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต” ในรายวิชา CS2203 เทคโนโลยีสื่อประสม ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554 สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มฉก. วันพุธที่ 17 สิงหาคม  2554  อาคารเรียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2-427 มฉก.

 

ครั้งที่ 4.  ปฏิบัติหน้าที่พิธีการและผู้ดำเนินการสัมมนา โครงการโรงเรียนเชิงนิเวศหรือ Eco-School ปีที่ 3   ณ ห้องลาเวนเดอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2554 โครงการโรงเรียนเชิงนิเวศนี้เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด โรงงาน เกตเวย์ 

และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

 

ครั้งที่ 5  ปฏิบัติหน้าที่พิธีกร ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงและแถลงข่าวโครงการการฝึกอบรมการจัดการสิ่งแวดล้อมและการป้องกันมลพิษที่ยั่งยืน สำหรับแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอุตสาหกรรม”  วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2554 ณ ห้อง Landmark 2-3 ชั้น 7 โรงแรม The Landmark Bangkok กรุงเทพมหานคร

โดยมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกับบริษัท ดาวเคมิคอล ประเทศไทย จำกัด กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และ หุ้นส่วนเชิงสร้างสรรค์ไทย-สหรัฐฯ จัดทำโครงการขึ้น เนื่องจากทั้ง 4 หน่วยงานเล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมเพื่อการป้องกันปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการที่ต้นทางอย่างเป็นระบบ อันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการกระบวนการผลิตและป้องกันปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากภาคอุตสาหกรรมได้อย่างมีนัยสำคัญ

 

ครั้งที่ 6. บทความวิชาการ ได้รับคัดเลือกตีพิมพ์ นำเสนอในงาน “การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ด้านการสื่อสารครั้งที่ 1 ”วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2554  จัดโดยคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ในวันศุกร์ที่ 28  ตุลาคม  2554  ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ. เชียงใหม่

 

ครั้งที่ 7 บทความวิชาการ ได้รับคัดเลือกนำเสนอและตีพิมพ์ลง “วารสาร IJIMT Selection and/or peer-review under responsibility of ICIMT 2011ชื่อเรื่อง “Strategies of New Media using New Technology in Creative Economy เขียนร่วมกับ ผศ.ดร.วรลักษณ์ วงศ์โดยหวัง ศิริเจริญ คณะวิทยาศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดโดย 2011 3rd International Conference on Information and Multimedia Technology (ICIMT 2011)  วันที่ 28-30 December 2011, Dubai, UAE  ณ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์

 

ครั้งที่ 8  บทความวิจัยสื่อสารสุขภาพ ได้รับพิจารณาตีพิมพ์และนำเสนอภาคบรรยาย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 14 กุมภาพันธ์ 2555

 

ครั้งที่ 9 บทความวิชาการ เรื่องการใช้สื่อบูรณาการเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองกับอนาคตประชาธิปไตยไทย ได้รับพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารของ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

 

ปีการศึกษา 2555

 

ครั้งที่ 1. ได้รับเชิญเป็นผู้บันทึกเสียงในสกู๊ปพิเศษเพื่อแนะนำการเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายและการบริหารงานสวัสดิการสังคม ของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มฉก. เดือนพฤษภาคม 2555 เพื่อเผยแพร่เป้าหมาย แผนการศึกษา วิธีการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรและให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจเข้าศึกษา

 

ครั้งที่ 2. ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาสื่อเชื่อมโยงพลังงาน (จำนวน 30 หน้า) ให้สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย โดยมีส่วนประกอบของเนื้อหา ดังนี้คือ

 

ครั้งที่ 3. ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการพูดในที่สาธารณะและการเป็นวิทยากร จากโครงการ Comprehensive Peer Health Educator (PHE) Training วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้  สยามพารากอน กรุงเทพฯ จัดโดย มูลนิธิรักษ์ไทยและเครือข่าย วัตถุประสงค์ คือ  เพื่อพัฒนาทักษะ และบุคลิกภาพการเป็นนักสื่อสารสาธารณะหรือวิทยากร มีเทคนิคการสื่อสารและการใช้สื่อเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสนใจและเข้าใจเนื้อหาเพิ่มขึ้นได้สามารถสื่อสารประเด็นสุขภาพโดยใช้เทคนิคและกลยุทธ์การสื่อสารสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ครั้งที่ 4. บทความวิชาการ ได้รับการพิจารณาลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารบัณฑิตอาสา ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับเดือนมิถุนายน 2555

 

ครั้งที่ 5. ได้รับเชิญเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วง “เวทีเสวนา...ประสบการณ์การเข้าร่วมโครงการโรงเรียนเชิงนิเวศ” เนื่องด้วยบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (โรงงานเกตเวย์) และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย จะดำเนินการจัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการโรงเรียนเชิงนิเวศ (Eco-School) ปี 4 ในวันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.

2555 เวลา 10.00 - 12.35 น. ณ ห้องไพลิน โรงแรมแกรนด์ รอยัล พลาซ่า จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

 ครั้งที่ 6. ได้รับเชิญบันทึกเสียง 4 Radio Ads for good students 

ในโครงการส่งเสริมคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และกตัญญูกตเวิตา

ครั้งที่ 3 รางวัลกองทุน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

พิธีมอบทุนวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2555 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ผู้ได้รับทุนจะเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 639 ราย

 

Inspirational Quotes : Students

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow.

The important thing is to not stop questioning. [Albert Einstein]

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

Tuesday, October 16, 2012

Literature review for my doctoral dissertation

 
[Doctor of Philosophy Program in Communication Arts ]
at the library of Sukhothai Thammathirat Open University
Chaengwattana Rd. Bangpood, Pakkret Nonthaburi 11120 Thailand
[October 13, 2012]
 School of Communication Arts
The field of communication arts is concerned with the application of different types of media used to relay news, transfer knowledge, and provide entertainment. As effective management of these systems promotes development, increases knowledge and fosters mutual understanding, STOU recognized the necessity of providing programs in this field, and established the School of Communication Arts in 1984.
Because it is a distance learning institution, STOU has significant interest and experience in using media to communicate effectively. Students are not only able to learn important theory in communication arts, but they are also provided with opportunities for hands-on learning through the university’s own facilities, like the Educational Broadcasting Production Center.
Collaborations with professionals in the communication industry, such as award-winning directors and leading newspaper editors, also supplement students’ practical learning.

 

 

 

Volunteers for Radio Spot. [4 October 2012]

With students, the 'HCU' Sponsored Charitable Giving.
Happy Happy...............................

Thursday, September 27, 2012

'AWARD' 1990 album2 'Absolutely'

The name of this album 

is 'Ded Kad Pai Laey' 

The Meaning is 'Absolutely'

launched in 1990

Thursday, September 13, 2012
1 in 3 Lead Singers of Boy Band 'AWARD' 1989
 
We are the band called 'AWARD'. 1989
First Album 'Arai Arai Kal Kor Wa Dee'
It's mean 'Everything is good.'

Saturday, September 8, 2012

Culture survey of Khao San Road, Bangkok Thailand 8 September 2012
 
Khao San Road is located at Thanon Khaosan or Khao San Street in Bangkok Thailand, this is a short street is now a world famous destination for travelers and budget tourists in the center of Bangkok, Thailand.
This place have popular in the foreigner because there are a cheap and beautiful surrounding area is a maze of hotels, guesthouses, travel agents, restaurants, pubs, clubs disco and enjoy a shop for drinks can enjoy with a lot of people around the world and opening of mind Whatever you are looking for.................
On Thai New Year Festival (Songkran Festival / Water War) of April 13 to April 15 in every year, you can bring the water and splashing to many people, this place is internationally known as a center of dancing, partying and in specially. Khao San Road is a road that has been popular for Play water war in Thai called "SongKam-Nam" in the Songkran bustling with tourists from all over the world. [Thanks: NextThailand
 

 

 

Wednesday, September 5, 2012

Drawing for Logo & Symbol September 5, 2012 at HCU

 
After finished my lecture, these are my students' work.

Teaching: Drawing and design sketching skills for Product design

 
 
 
....................................................................................................................
Good sketching skills are important in any design process, and something truly needed in the design industry today. The sketching is an activity that requires constant practice to perfect.
 

 ................................................................................................................

Lectures to my students: The fundamentals of art and start making better art for themselves.

Humans all have creative potential. The arts provide an environment and practice where the learner is actively engaged in creative experiences, processes, and development. [27 August 2012, HCU, Thailand]

 

                 

 

 

 

Radio Production Programme 24 August 2012

Teaching Guidelines for radio programme production: HCU [24 August 2012]The process of radio program production.
What is your programme for?
Who is your programme for?   A radio programme can do many things.
For example, it can
• inform
• educate
• entertain
• campaign   It can even do all these things within the same programme.

 

 

 

 

 

ผลงานบทความวิชาการที่ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอภาคบรรยายและตีพิมพ์

ณ เมืองดูไบ UAE 28 - 30 December 2011

                                                            บางส่วนของผลงานวิชาการ ที่นำเสนอ ณ  เมืองดูไบ UAE

ICIMT 2011:28-30 December 2011, Dubai, UAE

Strategies of New Media using New Technology in Creative Economy

Waralak V. Siricharoen[1],*, Nattanun Siricharoenb

aComputer Science Department, School of Science, University of the Thai Chamber of Commerce(UTCC), 126/1, Din-deang, Bangkok, 10400, Thailand

bFaculty of Communication Arts, Huachiew Chalermprakiet University (HCU), 18/18, Bangna-Trad Road, k.m.18, Bangplee District, Samut Prakarn, 10540, Thailand

Abstract

Nowadays, it is very important for everyone to acknowledge new media, because in creative economy period people make use of new media through new technology everywhere and almost every time whenever they needed. Therefore, it is necessary to pay attention to utilize new media strategies for increasing business productivity and innovation.In addition, advertising strategy need to be applied, also public relations, marketing strategy, and new technology with the aim of facilitating businessoperations. This will make more successful in every aspects of business and life.Today, new media strategies named “social media marketing strategies” have changed the way of doing business.The important thing in business is the distribution channel. This papersuggests themain distribution channelwhich is ASEAN (Association of South-East Asian Nations) Economic Community (AEC). The AEC present ASEAN as a single market and production base to put together ASEAN more dynamic and competitive with new mechanisms and measures to strengthen the implementation of its existing economic initiatives; to accelerate regional integration in the priority sectors; to assist movement of business stakeholders, skilled labor and talents; and strengthening the institutional mechanisms of ASEAN.

 

© 2011 Published by Elsevier Ltd. Selection and/or peer-review under responsibility of ICIMT 2011

 

Keywords:Strategies, New Media, New Technology, Creative Economy, ASEAN Economic Community (AEC)

 * Corresponding author. Tel.: +66-816-966-425; fax: +66-28-823-783.

E-mail address: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .