บรรยายเรื่องเตรียมตัวอย่างไร เมื่อจะไปนำเสนอผลงานวิชาการต่างประเทศ

ประสบการณ์จากการไปนำเสนอผลงานวิชาการ

ในประเทศมาเลเซีย และ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ดูไบ

ประโยชน์ที่ได้รับ จากการไปนำเสนอผลงานในต่างประเทศ

และวิธีการเตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้าน

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 (2012)

ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารอำนวยการ

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ