Login Form

สถิติผู้เข้าชม

วันนี้2
เมื่อวานนี้1
สัปดาห์นี้19
เดือนนี้60
รวมทั้งหมด104206

Notice

บทความวิชาการได้รับการพิจารณาจัดพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ Veridian

E-Journal มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 5ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

วารสารวิชาการ Veridian E-Journal มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI (Thai Journal Citation Index Centre) ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2553 ซึ่งเป็นศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยที่มีการจัดทำค่าดัชนีผลกระทบการอ้างอิงอย่างถูกต้องสมบูรณ์และต่อเนื่องทุกปี
ในปี พ.ศ. 2555 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยความเห็นชอบของกองบรรณาธิการ วารสารวิชาการ Veridian E-Journal มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2554 ได้มีมติเห็นชอบกำหนดให้ออกวารสารวิชาการ Veridian E-Journal มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีละ 3 ฉบับ โดยเริ่มตั้งแต่ปีที่ 5 พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป แต่ละฉบับประกอบด้วย 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และกำหนดออกในแต่ละฉบับ ดังนี้
- ฉบับเดือน มกราคม - เมษายน 2555
- ฉบับเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2555
- ฉบับเดือน กันยายน - ธันวาคม 2555
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงประกาศรับบทความวิจัย หรือบทความวิชาการเพื่อพิจารณาจัดพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ Veridian E- Journal ปีที่ 5 พ.ศ. 2555 จำนวน 3 ฉบับ
ผลงานบทความวิชาการของผมได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ลงวารสารฉบับนี้
เรื่อง "การใช้สื่อบูรณาการเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองกับอนาคตประชาธิปไตยไทย"
The Use of Integrated Media for Building Citizenship towards The Future of Thai Democracy

Clock

Developed By iPixel Creative

ตัวแปลภาษา

Follow ติดตามเราที่

FacebookTwitterBlogger

Calendar

November 2018
SMTWTFS
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930