การศึกษา คือ การลงทุน เซ็นใบขอทุน กยศ. ให้ลูกศิษย์ 16 มีนาคม 2555


เพราะการศึกษา คือ การลงทุน
ทั้งแรงกาย แรงใจ และแรงทุนทรัพย์
ภาครัฐช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง
ด้วยการให้นักศึกษาขอกู้ยืมทุน
เพื่อเรียนให้จบแบบมีคุณภาพ และ คุณธรรม
เมื่อเรียนจบแล้ว ต้องใช้ทุน
เพื่อให้นักศึกษารุ่นต่อๆ ไป
ได้มีทุนการศึกษาเช่นนี้ไว้แบ่งเบาภาระของพ่อแม่
ในภาพ คือ นศ. เนว์ มณฑาทิพย์ เจริญพันธ์ ปี 4
มายื่นแบบ กยศ.หรือ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
“กองทุนเงินกู้ คู่การศึกษา จับจ่ายรู้ค่า ถึงเวลาใช้คืน”
ให้เซ็นลงนามรับรองและให้เหตุผลสนับสนุนเพื่อประกอบการยื่นเอกสาร
รวมทั้งตอนนี้กำลังฝึกงานโครงการสหกิจศึกษา
ที่ "การบินไทย" ฝ่ายประชาสัมพันธ์
เห็นว่าพี่ๆ ในองค์กร อยากให้ทำงานต่อไปเลย
นี่แหละคือ โอกาสที่ดีสำหรับนักศึกษาทุกคน
ที่ต้องทำหน้าที่และประพฤติตัวให้ดีที่สุด
เพื่อความเมตตาจากพี่ๆ ในแวดวงการทำงาน