31 มีนาคม 2555 Happy Birthday.....Let it be me.....

ไปฉลองวันสำคัญที่ตื่นลืมตาขึ้นมาดูโลก
เยี่ยมเยือนญาติกา
และไปดูแลบ้านที่หัวหิน
ชุมชนแนบเคหาสน์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
How old are you now?......
Life is so short.....
and days go so fast.....
เราตั้งใจไว้คือ พยายามทำดีให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
(เพราะบางครั้ง ก็อาจจะทำไม่ได้....
อย่างที่ต้องการทำ...ให้มันดีๆ)