31 มีนาคม 2555 Happy Birthday.....Let it be me.....

Hits: 1809

ไปฉลองวันสำคัญที่ตื่นลืมตาขึ้นมาดูโลก
เยี่ยมเยือนญาติกา
และไปดูแลบ้านที่หัวหิน
ชุมชนแนบเคหาสน์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
How old are you now?......
Life is so short.....
and days go so fast.....
เราตั้งใจไว้คือ พยายามทำดีให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
(เพราะบางครั้ง ก็อาจจะทำไม่ได้....
อย่างที่ต้องการทำ...ให้มันดีๆ)