ปิดคอร์สเทอมซัมเมอร์ คณะนิเทศศาสตร์ ม.หัวเฉียวฯ 24 พ.ค.2555

วิชาที่สอนในภาคฤดูร้อน (Summer) เทอม 3 ปีการศึกษา 2554
ได้แก่ CA1112 สุนทรียศาสตร์ และ CA1153 พื้นฐานทางศิลปะ
ซึ่งทำการปิดคอร์ส โดยการบรรยายและฝึกภาคปฏิบัติในครั้งสุดท้าย
เตรียมความพร้อมก่อนส่งนักศึกษาเข้าสนามสอบปลายภาค
(บันทึก: 24 พ.ค. 2555)