เพลง "หนุ่มหน้าขาว สาวตากลม"

ร้องโดย ณัฐนันท์ ศิริเจริญ
และ ผศ.ดร.วรลักษณ์ วงศ์โดยหวัง ศิริเจริญ ปี 2548
เนื้อร้อง - ทำนอง โดย ณัฐนันท์ ศิริเจริญ