เพลง "กำลังใจ"

ร้องโดย ผศ.ดร.วรลักษณ์ วงศ์โดยหวัง ศิริเจริญ
เนื้อร้อง - ทำนอง โดย ณัฐนันท์ ศิริเจริญ ปี 2549