นำเสนอผลงานวิชาการ ณเมืองดูไบ UAE 28 ธันวาคม 2554 - 2 มกราคม 2555 และอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ของผม รศ.ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์ สาขานิเทศศาสตร์ มสธ.

999

รองศาสตราจารย์ ดร. กมลรัฐ อินทรทัศน์

อาจารย์ที่ปรึกษา (หลัก) 

ในการทำดุษฎีนิพนธ์ ปริญญาเอก สาขานิเทศศาสตร์ มสธ.

หัวข้อเรื่องเกี่ยวกับ MIL

กราบขอบพระคุณอาจารย์ที่มีเมตตาต่อผมมาโดยตลอด

87778887

 การเดินทางไปนำเสนอผลงานวิชาการในต่างประเทศนั้น

ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ผมและ "คนที่บ้าน" มีความสุขที่ได้ทำ

เพราะนอกจากจะเป็นการบังคับตัวเองให้ต้องมุ่งมั่นทำงานวิชาการต่อไป

....ก้าวไป...ก้าวไป.....อย่างไม่หยุดยั้ง....ฝันนั้นยังไกล  ทำให้ใจมีพลัง แม้ล้มลงไป  ทำให้ลุกขึ้นยืนอีกครั้ง................ถ้าหากตั้งใจให้รีบก้าวไป..............(เหมือนจะเป็นเนื้อเพลงอยู่นะ)

เรายังได้มีโอกาสเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่างๆ ที่เราได้ไปพบเจอมา 

นำมาบอกสอนชี้แนะเพื่อให้ลูกศิษย์ของเราได้รู้ข้อมูลที่ไม่มีบอกไว้ในหนังสือหรือตำรา

ให้เค้าได้รู้ไว้ก่อนหรือรู้เท่าทันไม่ต้องไปเสียเวลาลองผิดลองถูก

แต่ต้องขอขอบคุณผู้บริหารมหาวิทยาลัยของเราทั้งสองคนด้วย คือ

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (คณะนิเทศศาสตร์)  และ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (คณะวิทยาศาสตร์ฯ)

ที่ได้อนุมัติงบประมาณสนับสนุน "การบุกป่าฝ่าดง" ของเราในครั้งนี้ด้วย

ที่พูดเช่นนี้ก็เพราะการเดินทางไปต่างประเทศ ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ แต่มีขั้นตอนมากมาย ยุ่งยาก

มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนตัว (ของผม) อีกเพียบครับ เช่น

ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าธรรมเนียมขอวีซ่า  ค่าที่พัก 

ค่าเดินทาง (ขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้) ในประเทศที่เราไป

ค่ารับประทานอาหารในแต่ละวัน  และค่าใช้จ่ายฉุกเฉินรายการอื่นๆ อีกเยอะ..........ครับ

ต้องไปต่อสู้กับสภาพอากาศ สภาพผู้คน การสื่อสารคนละภาษากับชาวต่างชาติที่สำเนียงแตกต่างไปในแต่ละชาติ ต้องพยายามฟังให้เข้าใจ ต้องพยายามสื่อสารให้ได้ เพื่อให้การดำเนินงานต่างๆ ผ่านพ้นไปด้วยดีตามสมควร  การเดินทางกับถนนหนทางที่ไม่คุ้นเคย ต้องดูแผนที่ประกอบการขับรถซึ่งไม่เหมือนกับในถนนจริงๆ ที่กำลังขับหาจุดหมายปลายทางอยู่ เพราะแผนที่ไม่ update.......

(เป็นสารพัดสารพันปัญหาที่ต้องไปเจอเอง  ถึงจะเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งครับ)

ที่เป็นเช่นนี้เพราะเราไม่ค่อยชอบไปทัวร์ แต่ชอบไปกันเอง เพราะนึกอยากจะอยู่ตรงไหน

นานแค่ไหนก็ได้ตามใจเรา แต่ถ้าไปกับกรุ๊ปทัวร์จะทำไม่ได้

ต้องไปตามกำหนดการ ตามเวลาของไก๊ด์ที่จัดเอาไว้

มันไม่ได้รสชาติอย่างที่เราต้องการครับ เราไม่ต้องการชะโงกทัวร์ คือ

ขับรถผ่านๆ ชะโงกคอไปดูนอกหน้าต่างรถ แล้วไก๊ด์ก็จะบรรยายให้เราฟังว่านี่คืออะไรๆๆๆๆ.....

แต่เราชอบลงไปดื่มด่ำ ซึมซับบรรยากาศแบบให้รับรู้ได้ถึงกลิ่นของอากาศ โอโซนบริเวณนั้น 

รู้สึกได้ถึงความหนาว ความร้อนของสภาพในบริเวณสถานที่นั้นๆ ที่เราได้พบเจอ

มันถึงจะกลับมาเล่าได้เต็มปากเต็มคำหน่อยว่า สิ่งที่เราได้ไปเจอะเจอมามันเป็นเช่นไร

การเดินทางไปต่างประเทศในแต่ละครั้งนั้น สำหรับตัวผม ต้องขอยอมรับครับว่า เหนื่อย เครียด กังวล แต่ก็ยังต้องเดินทางครับ เพราะสุดท้ายเราก็ได้อะไรดีๆ ประสบการณ์ดีๆ โลกทัศน์มุมมองใหม่ๆ สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตัวเองให้มีความชำนาญ มีความเชี่ยวชาญ มีความเข้าใจอย่างกว้างขวางรอบด้านในสาขาวิชาที่เราถนัดให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการทำงานในภาระหน้าที่ของเรา และได้นำความรู้ที่ได้เพิ่มเติมจากการเดินทางไปต่างประเทศสามารถนำไปช่วยเหลือสังคมได้บ้างไม่มากก็น้อย....ผมเชื่ออย่างนั้นครับ