การวิจัยในโครงการวิจัยต่างประเทศ ณ นิวซีแลนด์ เริ่ม 6 มิ.ย. 2558

เป็นโครงการวิจัยในประเด็นสำคัญของประชากรทั่วโลก คือ การสื่อสารสุขภาพ  

เพื่อนำผลการศึกษาวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่

มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย

โดยใช้สนามวิจัย จาก 4 เมือง ประเทศนิวซีแลนด์ คือ

เมืองโอ๊คแลนด์ เมืองแฮมมิลตัน เมืองโรโตรัว เมืองเทาโป  

โดยประโยชน์ที่จะได้รับนั้น คือ การช่วยทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความผาสุก

ให้กับผู้สูงอายุและสมาชิกในครอบครัว  

ขอบคุณคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  

รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดี

ผศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ รองอธิการบดี  

ฯลฯ

ที่ให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยครั้งนี้

ขอบคุณคณาจารย์จากมหาวิทยาลัย AUT , New Zealand.  

Dr Felix B. Tan

Professor of Information Systems and Head of Department

& Senior Lecturer

Dr Angsana A. Techatassanasoontorn

Dr Antonio Díaz Andrade

Dr Harminder Singh

Dr Karin Olesen

Dr Lincoln Wood

Dr Josephine Chong

Dr Harminder Singh
Dr Harminder Singh
Dr Harminder Singh
Harminder Singh
Harminder Singh
Karin Olesen
Lincoln Wood - See more at: http://www.aut.ac.nz/study-at-aut/study-areas/business/research/research-areas/business-information-systems#sthash.BKvqszpi.dpuf
Antonio Díaz Andrade
Harminder Singh
Karin Olesen
Lincoln Wood - See more at: http://www.aut.ac.nz/study-at-aut/study-areas/business/research/research-areas/business-information-systems#sthash.BKvqszpi.dpuf

ที่ให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ ในการวิจัยครั้งนี้ 

ขอบคุณผู้ช่วยวิจัย  ผศ.ดร.วรลักษณ์ วงศ์โดยหวัง ศิริเจริญ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

Thank God. เพราะพระองค์ทรงเสริมกำลังสติปัญญา

และมีแผนการที่ดีสำหรับการดำเนินชีวิตของผมเสมอ

(บันทึกไว้ไม่ให้ลืม...ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ศิริเจริญ  26 กรกฎาคม 2558)