พากย์หนัง Daffy Duck 31 มกราคม 2555 (2012)

Studio Gecco
การพากย์หนัง ต้อใช้การฝึกฝนประสาทสัมผัสมากพอสมควร คือ
ตาต้องดู (หนัง และ บทพากย์)
หูต้องฟัง (เสียงต้นฉบับภาษาอังกฤษ และเสียงพากย์ภาษาไทยของตัวเอง)
ปากต้องขยับ (ให้เสียงภาษาไทย ทับลงไปในเสียงภาษาอังกฤษ ที่ต้องขึ้นคำพอดี จบคำพอดีกับปากของตัวการ์ตูนในหนังด้วย)